Pracownicy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

dr hab. Bartosz Posacki

dr hab. Bartosz Posacki

dziekan, profesor UO, Pracownia Multimediów, bposacki@uni.opole.pl

Urodzony w Opolu w 1976 roku. W roku 2001 ukończył studia na ASP we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Zajmuje się animacją, działaniami z zakresu nowych mediów, grafiką oraz projektowaniem graficznym. [więcej]

mgr Krzysztof Kowalski

mgr Krzysztof Kowalski

koordynator kierunków, starszy wykładowca, metodyka i edukacja, kkowalski@uni.opole.pl

Asystent w Katedrze Sztuk Pięknych Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zakres zainteresowań i badań naukowych obejmuje systemowe kształcenie w zakresie sztuk plastycznych na wszystkich poziomach edukacji w Polsce. Od 2006 roku zastępca dyrektora Instytutu Sztuki. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Sobolewskiego – Instytut Sztuki WSP Kraków 1987 roku. [więcej]

dr hab. Magdalena Hlawacz

dr hab. Magdalena Hlawacz

dyrektor, profesor UO, Pracownia Malarstwa i Rysunku, mhlawacz@uni.opole.pl

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Dyplom z zakresu malarstwa obroniła w roku 2001 w pracowni prof. Nicole Naskowa. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (promotor prof. Janusz Jaroszewski). Obecnie zawodowo związana z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jako adiunkt w pracowni Rysunku i Grafiki [więcej]

 

dr Paulina Ptaszyńska

dr Paulina Ptaszyńska

zastępca dyrektora, adiunkt, Pracownia Multimediów, pptaszynska@uni.opole.pl

Urodziła się w 1986 roku w Ząbkowicach Śląskich. Jest absolwentką Liceum Plastycznego w Opolu. W 2011 roku ukończyłą Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością projektowanie graficzne i nowe media. Z wyróżnieniem obroniła dyplom magisterski zrealizowany w pracowni multimediów pod kierunkiem dr hab. Bartosza Posackiego. [więcej]

mgr Anna Lubczyńska

mgr Anna Lubczyńska

dziekanat, starszy specjalista alubczynska@uni.opole.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiczne w Opolu. Ukończyła studia na Wydziale Filologicznymi, uzyskując dyplom magisterski w 1988 r. Pracę w Uniwersytecie Opolskim rozpoczęła w 1999 r. w Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od 1.09.2017 r. pracuje na Wydziale Sztuki.

mgr Małgorzata Łatacz

mgr Małgorzata Łatacz

sekretariat, specjalista, sztuka@uni.opole.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu na Wydziale Ekonomicznym. W 2000 r. uzyskała tytuł licencjata na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Marketing i Logistyka. Posiada certyfikat kwalifikacyjny small business manager uzyskując prawo używania tytułu technika ekonomisty o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 26.08.2019 r. pracuje na Wydziale Sztuki.
prof. Marian Molenda

prof. Marian Molenda

profesor zwyczajny, Pracownia Rzeźby, marian.molenda@gmail.com

Urodzony w Baranowie Lubelskim w 1958 roku. Studia na Wydziale Rzeźby P.W.S.S.P. w Gdańsku (w pracowni rzeźby prof. Franciszka Duszenki). Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Stypendysta  M.K.i S. w latach 1983-1984. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami min. w Niemczech, Czechach, USA, Francji, Rosji, na Węgrzech, oraz w Chinach. [więcej]

prof. Edward Syty

prof. Edward Syty

profesor zwyczajny, Pracownia Malarstwa i Rysunku, sytye@poczta.onet.pl

Urodzony w 1960 roku w Tarnogrodzie. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni Prof. Stanisława Rodzińskiego. Stopień doktora i dr habilitowanego uzyskał w latach 1984 (ASP Kraków) i 2000 (ASP Wrocław). Od roku 2014 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na studiach II stopnia. [więcej]

dr hab. Grzegorz Gajos

dr hab. Grzegorz Gajos

profesor UO, Pracownia Fotografii, Pracownia Projektowania Graficznego, ggajos@uni.opole.pl

Ukończył studia na na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni prof. Haliny Pawlikowskiej. Jako stypendysta DAAD studiował na Wydziale Projektowania Graficznego HBK Braunschweig, w Niemczech. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w dyscyplinie artystycznej fotografii. [więcej]

dr hab. Aleksandra Giza

dr hab. Aleksandra Giza

profesor UO, Pracownia Projektowania Graficznego, agiza@niu.edu

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział w Katowicach, gdzie w roku 1989 podjęła pracę. W 1996 roku otrzymała grant UNESCO-Ashberg na udział w dwuletnim programie w Jan Van Eyck Akademie w Maastricht, w Holandii. W 1998 wyjechała do USA, gdzie wykłada projektowanie w Katedrze Komunikacji Wizualnej w Szkole Sztuk Pięknych w Northern Illinois University. [więcej]

dr hab. Monika Kamińska

dr hab. Monika Kamińska

profesor UO, Pracownia Grafiki, mkami@uni.opole.pl

Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką warsztatową. Uczestniczyła w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Litwa, Słowenia, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Kanada, Japonia) [więcej]

 

dr hab. Kazimierz Ożóg

dr hab. Kazimierz Ożóg

profesor UO, historia i teoria sztuki, kozog@uni.opole.pl

Profesor w Katedrze Sztuk Pięknych, historyk sztuki i historyk, urodzony w Lublinie w 1978 roku, opolanin od 2010 roku. Podstawowy dyplom magisterski uzyskał w Instytucie Historii Sztuki KUL w roku 2002, trzy lata później obronił tam pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego pracę doktorską o pomnikach Jana Pawła II w latach 1980–2005. [więcej]

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska

profesor UO, Pracownia Malarstwa i Rysunku, lpb@uni.opole.pl

Absolwentka Liceum Plastycznego w Opolu. Studia artystyczne w zakresie malarstwa ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku 1982. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. [więcej]

dr hab. Bartłomiej Trzos

dr hab. Bartłomiej Trzos

profesor UO, Pracownia Grafiki, btrzos@uni.opole.pl

Urodził się w 1976 roku w Opolu. W latach 1991–1996 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu, następnie studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie w 2001 roku uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Jana Szmatlocha, realizując jednocześnie aneks z grafiki projektowej w pracowni prof. Tomasza Jury. [więcej]

dr Ignacy Nowodworski

dr Ignacy Nowodworski

adiunkt, Pracownia Rzeźby, ignacy.nowodworski@vp.pl

Jest absolwentem Instytutu Sztuki UO w Opolu, dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2005 r. W swoich pracach rzeźbiarskich wykorzystuje różnorodne materiały, takie jak marmur, granit, twarde gatunki drewna, metal oraz przedmioty znalezione. Wzajemne kontrasty materiałów i struktur są cechą charakterystyczną jego multimateriałowych rzeźb. [więcej]

dr Witold Pichurski

dr Witold Pichurski

adiunkt, Pracownia Rzeźby, witpichurski@uni.opole.pl

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w której w 2000 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem), również tam – w 2009 roku – obronił doktorat. Na Wydziale Sztuki pracuje na stanowisku adiunkta. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem; często w autorski sposób łącząc te media i zachowując bogactwo technik, form i inspiracji. [więcej]

dr Edward Szczapow

dr Edward Szczapow

adiunkt, Pracownia Malarstwa i Rysunku, szczapow@gmail.com

Jest absolwentem Wydziału techniki i technologii Malarstwa Sztalugowego Akademii Sztuk Pięknych w St. Petersburgu, studiował również Wychowanie Plastyczne na WSP im. Kirowa w Chodżentie (Tadżykistan). Praktykował w Państwowym Muzeum w Ermitażu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Sztuki UO oraz w Muzeum Śląska Opolskiego. [więcej]

mgr Mateusz Domeradzki

mgr Mateusz Domeradzki

asystent, Pracownia Malarstwa i Rysunku, mateusz.domeradzki@uni.opole.pl

Urodzony w 1990 roku w Opolu, jest absolwentem Liceum Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Ukończył Wydziału Sztuki UO (2017) ze specjalnością projektowanie graficzne i nowe media oraz Instytutu Psychologii UO (2014) ze specjalnością psychologia kliniczna. ​[więcej]
mgr Michał Krawiec

mgr Michał Krawiec

asystent, opiekun Pracowni Grafiki i Pracowni Fotografii, fabricationofart@gmail.com

Urodzony w 1983, absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Dyplom z grafiki warsztatowej, powstały w pracowni profesor Aleksandry Janik, profesor Moniki Kamińskiej i dr. Bartłomieja Trzosa [więcej]

mgr Marcin Marciniak

mgr Marcin Marciniak

asystent, mmarciniak@uni.opole.pl

Absolwent Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością mała forma rzeźbiarska (2017). Ukończył również architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (2012), a także podyplomowo – przygotowanie pedagogiczne i zarządzanie w placówkach oświatowych. ​[więcej]

mgr Michał Misiura

mgr Michał Misiura

asystent, Pracownia Multimediów, mm.misiura@gmail.com

Urodzony w 1987 roku w Ozimku, absolwent (2011) Instytutu Sztuki UO, ze specjalnością projektowanie graficzne i nowe media. Od 2012 roku asystent na Wydziale Sztuki UO, od 2016 roku prezes Noiz Foundation. Tworzy między innymi performensy audiowizualne, instalacje mappingowe oraz scenografie multimedialne. ​[więcej]

mgr Patrycja Kostyra

mgr Patrycja Kostyra

Kierownik Biblioteki Wydziału Sztuki, patrycja.kostyra@uni.opole.pl

Urodzona w 1993 r. w Tychach. Absolwentka Wydziału Sztuki UO (specjalizacja projektowanie graficzne i nowe media). Opolska artystka, ilustratorka, animatorka kultury. Jest członkiem Stowarzyszenia Opolskie Lamy i streetartowej Grupy Murki. ​[więcej]