II Pracownia Malarstwa i Rysunku

Utrwalając i rozwijając nabyte wcześniej umiejętności warsztatowe, zajęcia zachęcają studentów do zdobywania nowych doświadczeń warsztatowych, przekraczając granicę strachu i obawy przed nieznanym. Zajęcia w pracowni mają przekonać, że świadome wykorzystanie umiejętności i samowiedzy jest prawdziwie rozwijające. Korekty i rozmowy dążą do dialogu i świadomości własnych ograniczeń, co pomaga studentom w mądry sposób rozwijać i budować swój warsztat, wiedzę i artystyczną wrażliwość. W ten sposób wspólnie odkrywamy i rozwijamy twórczy indywidualizm, z radością obserwując jak w różnych miejscach i kształtach się odnajduje.

Studenci realizują swoje zadania w pracowni w oparciu o martwa naturę i modela oraz regularnie realizują indywidualne zadania problemowe poza pracownią.

Celem kształcenia jest osiągniecie przez studenta możliwie jak największego stopnia świadomości artystyczno-humanistycznej, umiejętności wielopłaszczyznowego myślenia o problemie, umiejętności zadawania pytań, świadomości ciągłego doskonalenia warsztatowego. Studenci mają prawo do eksperymentów, poszukiwań i pomyłek, zachęca się ich do odważnego, nieskrępowanego myślenia, gotowości do podjęcia artystycznego ryzyka.

Malarstwo – wybrane realizacje studenckie

Rysunek – wybrane realizacje studenckie

Pracownicy

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska

profesor UO, lpb@uni.opole.pl

Pracownia kształci od II roku studiów I stopnia i studentów na studiach II stopnia

Pracownie Malarstwa i Rysunku są pracowniami dyplomującą zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich.

Pracownia Malarstwa i Rysunku po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępna jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 22.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od dr hab. Łucji Piwowar-Bagińskiej lub dr Magdaleny Hlawacz.

Zasady korzystania z Pracowni Malarstwa i Rysunku reguluje regulamin.