Plan zajęć
semestr letni 2023/2024

godziny dyżurów dydaktycznych

Terminy dyżurów pracowników Wydziału Sztuki w semestrze letnim w roku akademicki 2023/2024

do rozpoczęcia letniej sesji egzaminacyjnej

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kalendarz akademicki 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY 

Okres zajęć dydaktycznych: 02.10.2023–01.02.2024
Dni wolne od zajęć: 02.11.2023–03.11.2023
Przerwa świąteczna: 22.12.2023–06.01.2024
Sesja egzaminacyjna 02.02.2024–15.02.2024
Egzamin z języka obcego: 02.02.2024
Zimowa sesja poprawkowa: 16.02.2024–22.02.2024
Egzamin poprawkowy z języka obcego 16.02.2024
Przerwa międzysemestralna: 23.02.2024–29.02.2024
29.01.2024 (poniedziałek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na
piątek.
30.01.2024 (wtorek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.
Do 01.03.2024 – termin na podjęcie wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru
zimowego.

SEMESTR LETNI

Okres zajęć dydaktycznych: 01.03.2024–28.06.2024
Przerwa świąteczna: 28.03.2024–02.04.2024
Dni wolne od zajęć: 02.05.2024, 31.05.2024
Dni wolne od zajęć (Piastonalia) 23.05.2024–24.05.2024

Sesja egzaminacyjna: 01.07.2024–14.07.2024
Egzamin z języka obcego: 03.07.2024
Sesja poprawkowa 02.09.2024–15.09.2024
Egzamin poprawkowy z języka obcego 12.09.2024

24.06.2024 (poniedziałek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na czwartek.
25.06.2024 (wtorek) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na czwartek.
26.06.2024 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.
Do 30.09.2024 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2023/2024.

Wydział Sztuki – zajęcia dla kierunków zewnętrznych 
semestr letni 2023/2024