Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych


Swoje twórcze predyspozycje studenci rozwijają w pracowniach artystycznych: malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, nowych mediów, fotografii, projektowania graficznego, struktur wizualnych oraz w zakładzie teorii i historii sztuki. Zajęcia artystyczne są prowadzone w kilkuosobowych grupach, co pozwala na aktywny, indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem. Jest to podstawowa metoda dydaktyczna, stawiająca zadania problemowo-poszukujące.

Uczymy studentów:

  • klasycznego warsztatu artystycznego (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika),
  • twórczego wykorzystania mediów cyfrowych (animacja, projektowanie graficzne, multimedia, grafika cyfrowa), przekazywania informacji poprzez dzieło plastyczne, poszerzania procesów poznawczych w zakresie komunikacji wizualnej,
  • zrozumienia i twórczego wykorzystania zjawisk występujących w procesach komunikacji wizualnej posługując się typografią, obrazem, animacją i formami przestrzennymi.

Zaletą studiowania w Instytucie Sztuki jest kameralna atmosfera, atutem – bezpośrednie sąsiedztwo pracowni artystycznych (w jednym obiekcie), co umożliwia realizowanie intermedialnych projektów.

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów:

  • wiodące przedmioty artystyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, multimedia, fotografia, projektowanie graficzne, struktury wizualne,
  • wiodące przedmioty teoretyczne związane ze sztuką: historia sztuki, wybrane zagadnienia z antroposfery kultury, analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki artystycznej, towarzyszą im: socjologia kultury, metodyka wychowania plastycznego, integracja sztuk z elementami metodyki, reklama i rynek sztuki.

WideoŚląski Czerwiec Projektowy w Instytucie Sztuki UO

Śląski Czerwiec Projektowy w Instytucie Sztuki UO

22 czerwca 2016 roku o godzinie 18.00 w  ramach Śląskiego Czerwca Projektowego Instytut Sztuki UO zaprasza na wernisaż wystawy plakatu autorskiego pt. EAT ART, oraz na premierowy pokaz infigrafik animowanych pt. MOTION GRAPHICS DESIGN vol.3. Wernisaż odbędzie się w...
Fotog̶r̶a̶f̶i̶a̶montaż

Fotog̶r̶a̶f̶i̶a̶montaż

FOTOG̶R̶A̶F̶I̶A̶MONTAŻ Wystawa studentów Instytutu Sztuki UO 20 czerwca 2016 o godz. 18:00 w Fotogalerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów 4 odbędzie się wernisaż wystawy pt. FOTOG̶R̶A̶F̶I̶A̶MONTAŻ. W wystawie biorą udział studenci II roku...
AP+ (pm)2

AP+ (pm)2

Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego i Dobroteka zapraszają na drugą edycję projektu AP+ multimedialna edycja przestrzeni. Projekt realizowany jest przez pracowników i studentów Pracowni Multimediów Instytutu Sztuki UO we współpracy z Dobroteką i firmą MD Conect....

Chespa Packaging Design

Chespa Packaging Design

Zachęcamy do udziału w konkursie Chespa Packaging Design wszystkich studentów Instytutu Sztuki. Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do 6 maja. Nagroda Główna: 10.000,-PLN oraz możliwość odbycia stażu w firmie Chespa. Więcej informacji...