Pracownia Grafiki

Pracownia Grafiki jest pracownią, w której studenci mają możliwość zapoznania się z tajnikami technologii grafiki warsztatowej takiej jak akwaforta, akwatinta, mezzotinta, sucha igła, linoryt, drzeworyt, sitodruk. Mają do dyspozycji w pełni wyposażone pracownie druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, w których realizują swoje ćwiczenia semestralne, opierając się na szkicach wstępnych i  konsultacjach z prowadzącymi. Pracownie grafiki warsztatowej wspomagane są przez pracownię grafiki cyfrowej, gdzie realizowane są ćwiczenia zarówno z grafiki projektowej jak i artystycznej. Korelacja pomiędzy tradycyjnym warsztatem a współczesnymi technikami druku dostępnymi na Wydziale (sitodruk, druk cyfrowy) staje się nieodzowną i naturalną konsekwencją warsztatowych poszukiwań studentów, owocującą w postaci różnorodnych, pod względem formalnym dyplomów licencjackich jak i magisterskich.

Konsekwencja wynikająca z cyklu pracy, począwszy od hasła wywoławczego poprzez serię szkiców oraz  dobór odpowiednich środków wyrazu doprowadza studenta do interesujących rozwiązań warsztatowych, które tworzą jego wachlarz graficznych możliwości oparty na indywidualnych cechach osobowych jak i doświadczeniach z zakresu szeroko postrzeganych sztuk wizualnych.

Wybrane realizacje studenckie

Zajęcia

grafika 1 lic.
grafika 2 lic.
grafika 3 lic.
grafika 1 mgr.

Pracownie graficzne po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępne są dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od dr hab. Moniki Kamińskiej, dr Bartłomieja Trzosa lub mgr Michała Krawca.

Zasady korzystania z Pracowni Grafiki reguluje regulamin.

Pracownicy

dr hab. Monika Kamińska

profesor UO, mkami@uni.opole.pl

dr hab. Bartłomiej Trzos

profesor UO, btrzos@uni.opole.pl

mgr Michał Krawiec

asystent, opiekun Pracowni Grafiki, fabricationofart@gmail.com