Komunikaty dla studentów

Harmonogram procesu dyplomowania w roku akademickim 2022/2023

Harmonogram procesu dyplomowania w roku akademickim 2022/2023

HARMONOGRAM PROCESU DYPLOMOWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO ETAP I Wybór promotorów ● Do 15 października 2022 r. wybór promotora (pracowni dyplomującej), przypisanie w systemie USOS dyplomantów do wybranych promotorów...

Elektroniczna rejestracji dla studentów 2 i 3 roku lic i 2 roku mgr

Elektroniczna rejestracji dla studentów 2 i 3 roku lic i 2 roku mgr

Uwaga Studenci 2 i 3 roku lic i 2 roku mgr, 21.09.2023 r. rusza rejestracja elektroniczna na zajęcia z niżej wymienionych przedmiotów. Dla 2 rok MGR, sem.3 Kod: wsPrDYP-mgr-2023/24z Opis rejestracji: Rejestracja Pracownia Dypl. art.sem 3 2023/24 ZIMA Termin: od 08:00...

Harmonogram egzaminów w semestrze letnim w roku 2022/23

Harmonogram egzaminów w semestrze letnim w roku 2022/23

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I/II stopień Rok  Przedmiot  Prowadzący  I termin  29.06–12.07.2023 (data/godzina/sala / forma egzaminu II termin (poprawkowy) 01–14.09.2023 (data/godzina/sala / forma egzaminu  I ROK licencjat Historia...

Rejestracja na lektoraty

Rejestracja na lektoraty

Rejestracja nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym na semestr zimowy 2023/2024 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA SJO zaprasza wszystkich studentów studiów II stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy....

I tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane

I tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane

Informujemy, że 1 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00 rozpocznie się I tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Tura będzie trwała do 07.06.2023 r. do godziny 23:59.

Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego w Opolu

jest miejscem, do którego mogą zgłosić się studenci i pracownicy Uniwersytetu Opolskiego. Powstało z myślą o osobach, które szukają równowagi w życiu, znalazły się w trudnej sytuacji, chciałyby zadbać o swoje zdrowie psychiczne… link do strony

Regulaminy

Regulaminy pracowni Wydziału Sztuki UO

Informacje dla cudzoziemców

Komunikat dla studentów – cudzoziemców

Wyciąg z Zarządzenia nr 49/2020 Rektora UO  z 18 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu zwolnienia z opłaty za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski Strona  www UO →Uczelnia → Akty prawne → Zarządzenia Rektora UO § 8 Student lub...