I Pracownia Malarstwa i Rysunku

w przygotowaniu

Malarstwo – wybrane realizacje studenckie

Rysunek – wybrane realizacje studenckie

Pracownicy

prof. Edward Syty

profesor zwyczajny, sytye@poczta.onet.pl

dr Edward Szczapow

adiunkt, szczapow@gmail.com

Pracownia kształci od II roku studiów I stopnia i studentów na studiach II stopnia

Pracownie Malarstwa i Rysunku są pracowniami dyplomującą zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich.

Pracownia Malarstwa i Rysunku po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępna jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od prof. Edwarda Sytego, dr hab. Łucji Piwowar-Bagińskiej lub dr hab. Magdaleny Hlawacz.

Zasady korzystania z Pracowni Malarstwa i Rysunku reguluje regulamin.