Komunikaty dla studentów

Harmonogram dyplomowania w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram dyplomowania w roku akademickim 2020/2021

ETAP I – Wybór promotorów Do 15 października wybór pracowni dyplomowych, przypisanie w systemie USOS dyplomantów do wybranych promotorów (utworzenie grup seminaryjnych). Po tym terminie zmiana promotora możliwa na wniosek skierowany do koordynatora kierunku (mgr...

Zapisy na pracownie

Zapisy na pracownie

Uwaga studenci 2 i 3 roku licencjatu do 24 do 30 września 2021 będzie można dokonac zapisu na pracownie do wyboru w sem zimowym 2021/22. Poniżej niezbędne dane do rejestracji elektronicznej w systemie USOSWeb. 2 rok LIC rejestracja na Rysunek 3, Malarstwo 3, Grafikę...

Dziekanat nieczynny

Dziekanat nieczynny

Informujemy, że od dnia 16.08. do 30.08. 2021 r. Dziekanat Wydziału Sztuki będzie nieczynny z powodu urlopu.

Regulaminy

Regulaminy pracowni Wydziału Sztuki UO

Informacje dla cudzoziemców

Komunikat dla studentów – cudzoziemców

Wyciąg z Zarządzenia nr 49/2020 Rektora UO  z 18 maja 2020 r. w sprawie warunków i trybu zwolnienia z opłaty za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski Strona  www UO →Uczelnia → Akty prawne → Zarządzenia Rektora UO § 8 Student lub...