Komunikaty dla studentów

DOPUSZCZENIE DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ 2020

DOPUSZCZENIE DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ 2020

DOPUSZCZENIE DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ 2020 Do 30 kwietnia – przekazanie przez studentów dokumentacji w wersji elektronicznej promotorom i wgranie jej przez promotorów do imiennych folderów na dysk.UNI.  Do 4 maja nastąpi weryfikacja złożonych plików i przekazanie...

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

W związku z obowiązywaniem zarządzenia 22/20 Rektora UO i zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz przejściu do systemu kształcenia online informujemy o konieczności regularnego sprawdzania przez studentów skrzynek e-mail w domenie .uni.opole.pl. Jest to istotne gdyż na...

Informacja dla studentów ws. podjęcia szczególnych działań związanych z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r.

Informacja dla studentów ws. podjęcia szczególnych działań związanych z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r.

Drodzy studenci,  W związku z Zarządzeniem nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród studentów, doktorantów, słuchaczy i pracowników...

Zawieszenie zajęć, wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów oraz wszelkich wydarzeń w Uniwersytecie Opolskim

Zawieszenie zajęć, wstrzymanie wyjazdów i przyjazdów oraz wszelkich wydarzeń w Uniwersytecie Opolskim

W związku z zarządzeniem 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 informujemy, że z dniem 11 marca do odwołania zawiesza się zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Opolskim. Wstrzymuje się również do odwołania wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe...

Informacje przed obroną

Komunikat nr 4/2019 – w sprawie organizacji obron w 2020 r.

Komunikat nr 4/2019 Dziekana Wydziału Sztuki z dnia 18.12.2019 r. w sprawie organizacji obron w 2020 r. ETAP I - Wybór promotorów Studenci do połowy października 2019 wybierają pracownię dyplomującą i zostają przypisani w systemie USOS do konkretnych promotorów....

INFORMACJE – w sprawie ukończenia studiów I/II

INFORMACJA w sprawie UKOŃCZENIA STUDIÓW I/II STOPNIA 1. Student powinien złożyć pracę i zdać egzamin dyplomowy nie później niż do końca września ostatniego roku studiów. Na wniosek promotora lub studenta dziekan może przesunąć ten termin do dwóch miesięcy. 2. Edycja...

Postępowanie przed obroną pracy dyplomowej

1. Student, który w br. akademickim przystępuje do obrony pracy dyplomowej zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich zaliczeń do sprawdzenia ocen w systemie USOSweb i ich zgodność ze stanem faktycznym. 2. 2 tygodnie przed terminem obrony student jest zobowiązany...

Opłaty za Dyplom

Numer konta bankowego na które należy wpłacać opłaty za dyplom: BZ WBK SA 1 Opole 75 1090 2138 0000 0001 3490 7499

Informacje dla cudzoziemców

Komunikat dla studentów-cudzoziemców

Uchwała nr 114/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/2016-20 Senatu UO z dznia 23.03.2017 r. dotyczącej zasad pobierania i umarzania opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone...

Regulaminy

Regulaminy pracowni Wydziału Sztuki UO