Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I/II stopień

Rok  Przedmiot  Prowadzący  I termin  29.06–12.07.2023
(data/godzina/sala / forma egzaminu
II termin (poprawkowy)
01–14.09.2023 (data/godzina/sala / forma egzaminu 
I ROK licencjat Historia sztuki
i analiza dzieła plastycznego 1
dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 03.07.2023,
godz. 8:30, sala 109
14.09.2023
godz. 8:30, sala 109
II ROK licencjat Historia sztuki
i analiza dzieła plastycznego  3
dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 04.07.2023,
godz. 8:30, sala 109
14.09.2023
godz. 9:30, sala 109
III ROK licencjat Realizacje multimedialne 2 dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO,
mgr Michał Misiura
20.06.2023,
godz. 13:50, sala 301
14.09.2023
godz. 14:00, sala 301
Pracownia dyplomowa 2 Datą zaliczenia egzaminu jest wpisanie oceny przez promotora po zaakceptowaniu pracy dyplomowej

 

II ROK mgr Pracownia dyplomowa artystyczna/
teoretyczna
Datą zaliczenia egzaminu jest wpisanie oceny przez promotora po zaakceptowaniu pracy dyplomowej