Dyplomy

Ostatnie dwa semestry każdego cyklu studiów koncentrują się na przygotowaniu dyplomu. Magisteria składają się z podwójnego dokonania: pracy artystycznej, przygotowywanej pod kierunkiem wybranego profesora (w pewnych sytuacjach, za zgodą Rady Instytutu, promotorem może być osoba ze stopniem doktora) oraz rozprawy teoretycznej (z reguły pisanej pod kierunkiem dr hab. Kazimierza S. Ożoga). Studia licencjackie w roku akademickim 2020/2021 ostatni raz kończą się analogicznie, prezentacją i obroną podwójnej pracy, od roku 2021/2022 dokonaniem dyplomowym będzie jedynie praca artystyczna, wykonywana pod kierunkiem wybranej osoby ze stopniem doktora lub habilitacją. Pracę licencjacką teoretyczną od 2022 roku zastąpi rozprawa tłumacząca ideę i kształt dyplomu artystycznego.

Obrony dyplomów w I terminie (początek lipca) odbywają się z reguły w Galerii Sztuki Współczesnej, pośród zaaranżowanej ekspozycji. Komisja składa się ze wszystkich promotorów i recenzentów, obrony trwają najczęściej dwa dni a wieńczy je wernisaż wystawy dyplomowej. Obrony w II terminie odbywają się w połowie września, w Collegium Artium.

Dokumentacja wystaw dyplomowych