Przydatne linki

Sprawy studenckie

 

Studia

 • Regulamin studiów – określa prawa i obowiązki studentów.
 • Organizacja roku – rozpoczęcie i zakończenie semestrów, terminy sesji, dni wolne.
 • Stypendia – wszystkie informacje dotyczące stypendiów naukowych, socjalnych itp.
 • Program ERASMUS+ – międzynarodowa współpraca szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę.
 • Information for foreign students – informacje o zasadach studiowania na Uniwersytecie Opolskim dla cudzoziemców.
 • Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Hello Uni Opole – strona przeznaczona dla studentów z zagranicy
 • Kursy do wyboru – przedmioty do wyboru oferowane przez Wydziały UO dla wszystkich studentów Uniwersytetu Opolskiego. Sylabusy dostępne po zalogowaniu do systemu USOS.
 • ECTS – informacje na temat Europejskiego Systemu Transferu Punktów.
 • Języki obce – Studium Języków Obcych, zasady zapisów na lektoraty, zasady nauki i zaliczania kursów języków obcych na Uniwersytecie Opolskim.
 • Sport – Studium Wychowania Fizycznego.
 • Praktyki Studenckie – Obszar Edukacji Ustawicznej i Praktyk Uniwersytetu Opolskiego
 • Centrum Partnerstwo Wschodnie

 

Kampus Uniwersytetu Opolskiego

 • Kampus UO – adresy, telefony, informacje na temat akademików, spraw związanych z mieszkaniem na kampusie uniwersyteckim.
 • Sieć ASKUO – akademicka sieć komputerowa – sprawy związane z dostępem do Internetu na kampusie.
 • eduroam – internet bezprzewodowy na terenie UO.

 

Inne