Informujemy że w  dniu 01.03.2024 o godz. 12:00 rozpocznie się II tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24. Tura ta będzie trwała do 07.03.2024 do godz. 23:59. 

Szanowni studenci prosimy o dokonanie rejestracji elektronicznej na przedmioty realizowane w semestrze letnim 2023/24 w wyznaczonych terminach:

  1. Dla 3 roku (licencjat), na przedmiot Warsztat krytyczny:

kod rejestracji wsWar.Kry_L_23/24
tytuł rejestracji Rejestracja Warsztat Krytyczny 3lic L_23/24
termin rejestracji od 08:00 22.02.2024 do 23:59 01.03.2024

  1. Dla 2 roku (licencjat), na przedmioty Rysunek, Malarstwo, Grafika, Rzeźba:

kod rejestracji wsMRGRz-LIC-2023/24L
tytuł rejestracji Rejestracja Mal4,Rys4,Gra4,Rze4, 2rok LIC, sem04 2023/24 Lato
termin rejestracji  od 08:00 22.02.2024 do 23:59 01.03.2024

  1. Dla 2 roku (licencjat) na przedmiot Proseminarium licencjackie artystyczne:

kod rejestracji: wsPLArt-LIC-2023/24L;
tytuł rejestracji: Rejestracja Prosem.Art.Lic 2 rok LIC, sem04 2023/24 Lato
termin rejestracji 08:00 22.02.2024 do 23:59 01.03.2024