Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji zimowej 2023/24 i lektoraty na semestr letni 2023/2024

STUDIA STACJONARNE I stopnia
SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje).

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:

Rejestracja na lektoraty:
08–23.01.2024 r. – dla I i II roku (dla tych studentów, którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
15.02.2024 r . – zatwierdzenie rejestracji

Rejestracja na egzaminy w sesji zimowej:
08–23.01.2024 r.

UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować. Grupy z opisem:

– “Przepis lektoratu” NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu.
– “Dla studentów z certyfikatem” są dla studentów posiadających stosowny CERTYFIKAT B2 uprawniający tylko do przepisu egzaminu. W tym wypadku należy również zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.