dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO / Katedra Intermediów / Pracownia Projektowania Graficznego

e-mail: agiza@niu.edu

Prowadzone zajęcia:

– projektowanie graficzne (I i II stopień)
– język obcy specjalistyczny (II stopień)
– seminarium dyplomowe (I i II stopień)​

 

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział w Katowicach, gdzie w 1989 roku podjęła pracę. W 1996 roku otrzymała grant UNESCO-Ashberg na udział w dwuletnim programie w Jan Van Eyck Akademie w Maastricht w Holandii. W 1998 roku wyjechała do USA, gdzie wykłada projektowanie w Katedrze Komunikacji Wizualnej w Szkole Sztuk Pięknych w Northern Illinois University. Od 2014 roku pracuje w Instytucie Sztuki (obecnie Wydziale Sztuki) Uniwersytetu Opolskiego na stanowisku profesora.

W swej pracy naukowej skupia się na wpływie warunków kulturowych i historycznych na współczesny design. Innym nurtem jej zainteresowań jest niekonwencjonalna typografia. Aleksandra Giza projektuje plakaty i książki, pełni funkcje kuratorskie, a także pisze o projektowaniu. Jest zapraszana na wykłady przez uczelnie na terenie Europy, Ameryki i Azji.