mgr Krzysztof Kowalski / Katedra Sztuk Pięknych / metodyka i edukacja

e-mail: kkowalski@uni.opole.pl

Prowadzone zajęcia:

– metodyka edukacji plastycznej (I stopień)
– współczesne koncepcje edukacji
artystycznej (II stopień)

 

Starszy wykładowca w Katedrze Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zakres jego zainteresowań i badań naukowych obejmuje systemowe kształcenie w zakresie sztuk plastycznych na wszystkich poziomach edukacji. Swoje badania realizuje w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe (od 1985 roku jest nauczycielem wychowania plastycznego, plastyki i estetyki – w liceach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i instytucjach kultury upowszechniających wartości sztuk plastycznych). Przełożenie praktycznego uczestnictwa w przemianach oświatowych na naukową analizę badanych zjawisk pozwala mu w jego pracy na ujmowanie problemów naukowych w odniesieniu do polskich realiów oświatowych i kontekście poszukiwania właściwych rozwiązań. Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Stanisława Sobolewskiego w Instytucie Sztuki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w 1987 roku.