mgr Krzysztof Kowalski / Katedra Sztuk Pięknych / metodyka i edukacja

e-mail: kkowalski@uni.opole.pl

Prowadzone zajęcia:

– metodyka edukacji plastycznej (I stopień)
– współczesne koncepcje edukacji
artystycznej (II stopień)

 

Starszy wykładowca w Katedrze Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Zakres zainteresowań i badań naukowych obejmuje systemowe kształcenie w zakresie sztuk plastycznych na wszystkich poziomach edukacji. Badania realizowane są w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe, jako nauczyciel wychowania plastycznego, plastyki, estetyki, w liceach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i instytucjach kultury upowszechniających wartości sztuk plastycznych – od 1985 roku. Przełożenie praktycznego uczestnictwa w przemianach oświatowych na naukową analizę badanych zjawisk pozwala w jego pracy ujmować problemy naukowe w odniesieniu do polskich realiów oświatowych, w poszukiwaniu właściwych rozwiązań. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Sobolewskiego – Instytut Sztuki WSP Kraków 1987 rok.