dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO / Katedra Intermediów / Pracownia Fotografii i Pracownia Projektowania Graficznego

e-mail: ggajos@uni.opole.pl
Prowadzone zajęcia:

– fotografia (I stopień)
– fotomedia (II stopień)
– projektowanie graficzne (I i II stopień)
– seminarium dyplomowe (I i II stopień)

Ukończył studia na na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni prof. Haliny Pawlikowskiej. Jako stypendysta DAAD studiował na Wydziale Projektowania Graficznego HBK Braunschweig, w Niemczech. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w dyscyplinie artystycznej fotografii.W roku 2015 Rada Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu nadała mu tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych. Zajmuje się fotografią, wideo, projektowaniem graficznym, grafiką. Od 1998 roku brał udział w ponad kilkudziesięciu wystawach w Polsce i zagranicą.

Laureat kilku nagród i wyróżnień:
1999 – Salon Jesienny ’99, Opole,
2000 – „Europa w obiektywie”, Opole (wyróżnienie),
2006 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za wkład w rozwój uczelni,
2008 – Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl “Strefa szumu”,
2010 – Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Salon Jesienny 2010, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole za cykl “Iment”,
2011 – Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl “Iment”,
2012 – Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl “Tokyo Metro”,
2013 – Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykle “Stany przejściowe” oraz “Listy”,
2015 – Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl “Stan skupienia”.