dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO / Katedra Intermediów / Pracownia Fotografii i Pracownia Projektowania Graficznego

e-mail: ggajos@uni.opole.pl
Prowadzone zajęcia:

– fotografia (I stopień)
– fotomedia (II stopień)
– projektowanie graficzne (I i II stopień)
– seminarium dyplomowe (I i II stopień)

Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Grafiki w pracowni profesor Haliny Pawlikowskiej. Stypendysta DAAD (studia na Wydziale Projektowania Graficznego HBK Braunschweig, Niemcy). W 2008 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w dyscyplinie artystycznej: fotografia.

W roku 2015 Rada Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu nadała mu tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych.

Zajmuje się fotografią, wideo, projektowaniem graficznym, grafiką.

Od 1998 roku brał udział w ponad kilkudziesięciu wystawach w Polsce i zagranicą.

Laureat kilku nagród i wyróżnień:
1999: Salon Jesienny ’99, Opole,
2000: „Europa w obiektywie”, Opole (wyróżnienie),
2006: Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za wkład w rozwój uczelni,
2008: Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl Strefa szumu,
2010: Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Salon Jesienny 2010, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole za cykl Iment,
2011: Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl Iment,
2012: Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl Tokyo Metro,
2013: Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykle Stany przejściowe oraz Listy,
2015: Wyróżnienie honorowe, International Photography Awards, Los Angeles, USA za cykl Stan skupienia.