dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO / Katedra Sztuk Pięknych / Historia i Teoria Sztuki

kozog@uni.opole.pl

www.uni.opole.pl/~ozog/

Prowadzone zajęcia:

– wybrane zagadnienia z ikonosfery sztuki
(I stopień)
– historia sztuki i analiza dzieła plastycznego
(I stopień)
– analiza dzieła z elementami krytyki
artystycznej (II stopień)
– sztuka współczesna (II stopień)
– seminarium dyplomowe teoretyczne
(I i II stopień)
– proseminarium dyplomowe teoretyczne
(I i II stopień)

Adiunkt w Katedrze Sztuk Pięknych Historyk sztuki i historyk, urodzony w Lublinie w 1978 roku, absolwent Instytutu Historii Sztuki KUL, opolanin od 2010 roku. Autor trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów dotyczących związków pamięci i sztuki oraz kreacji narodowych bohaterów. Na wydziale Sztuki prowadzi zajęcia teoretyczne oraz seminaria dyplomowe.

Podstawowy dyplom magisterski uzyskał w Instytucie Historii Sztuki KUL w roku 2002 , trzy lata później obronił tam pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Lameńskiego pracę doktorską o pomnikach Jana Pawła II w latach 1980–2005. Dodatkowy dyplom magistra historii uzyskał w 2011 roku, po studiach w latach 2004–2008 w Instytucie Historii KUL, sfinalizowanych już w Opolu. Po uzyskaniu trzech pozytywnych recenzji w przewodzie habilitacyjnym (profesorowie-recenzenci: Maria Poprzęcka, Wojciech Bałus, Waldemar Okoń) w dniu 23 I 2015 Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego.

W latach 2006–2011 pracował jako starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie (od VII 2008 do X 2009 dyrektor Instytutu Humanistycznego – w trakcie pełnienia obowiązków pozytywną akredytację przeszedł kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych); w której prowadził zajęcia na kierunkach: edukacja artystyczna, kulturoznawstwo, grafika. Od 2010 roku adiunkt w Instytucie Sztuki (obecnie Wydziale Sztuki) Uniwersytetu Opolskiego (aktualnie w strukturze Katedry Sztuk Pięknych).

Prowadzi następujące kursy: wybrane zagadnienia z ikonosfery sztuki, historia sztuki i analiza dzieła plastycznego, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie, sztuka współczesna, analiza dzieła plastycznego z elementami krytyki artystycznej, proseminarium magisterskie, seminarium magisterskie. Kursy prowadzone w latach 2013–2015 dla innych kierunków: wiedza o sztuce; wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (kulturoznawstwo), historia sztuki i dziedzictwa kulturowego (architektura krajobrazu), podstawy historii sztuki (socjologia), kultura wizualna (zarządzanie informacją w nowych mediach).

Prowadzi badania koncentrujące się wokół zjawisk związanych z rzeźbą współczesną (szczególnie polską), rzeźbą pomnikową i strukturami memoratywnymi w przestrzeni publicznej (zwłaszcza w okresie po 1989 roku), sytuacjami na styku sztuka – patriotyzm (jego artystycznymi kreacjami lub dekonstrukcją) oraz (przede wszystkim) relacją sztuki i pamięci. Jest autorem jedynych monografii poświęconych: pomnikom Jana Pawła II (Głogów 2007), ikonografii ks. Piotra Skargi (Kraków 2012) oraz pomnikom rodzinnego Lublina (Lublin 2014). Przygotowuje się do wydania książki dotyczącej materialnej pamięci współczesnego Głogowa (najpewniej w wersji polsko- i niemieckojęzycznej).

Od kilku lat pracuje nad obszerną monografią dotyczącą pomników w Polsce powstających po 1989 roku, zbiera też materiały do paru innych pomysłów, m.in. monografii opolskiego rzeźbiarza Mariana Nowaka, opracowania powojennych losów głogowskiej kolegiaty oraz poniemieckich cmentarzy na Dolnym Śląsku, jak również współczesnego funkcjonowania materialnych przejawów pamięci o II wojnie światowej w Würzburgu (stypendium Polskiej Misji Historycznej przy UJM w Würzburgu w roku 2015). W końcu 2016 roku ukaże się odświeżona i uzupełniona wersja jego „Miedzianego Pielgrzyma”.

Publikacja