prof. Edward Syty / Katedra Sztuk Pięknych / Pracownia Rysunku i Malarstwa

e-mail: esyty@uni.opole.pl

Prowadzone zajęcia:

– malarstwo (I i II stopień)
– rysunek (I i II stopień)
– seminarium dyplomowe (I i II stopień)

Urodził się w 1960 roku w Tarnogrodzie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1987 w pracowni profesorów Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu studiów był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W roku 1994 uzyskał stopień naukowy doktora (ASP Kraków), sześć lat później, na ASP we Wrocławiu – doktora habilitowanego. Tytuł profesora został mu nadany w 2014 roku. W latach 1998-2001 pełnił funkcję kierownika katedry malarstwa, a w latach 2003-2008 kierownika katedry rysunku w Instytucie Sztuki UO. Jako istotny element swojej działalności twórczej nieprzerwanie organizuje liczne warsztaty i plenery artystyczne dla studentów i pedagogów uczelni artystycznych z kraju i zza zagranicy. Niektóre z nich mają charakter cykliczny, jak na przykład międzynarodowe warsztaty artystyczne Malowany Wschód organizowane od 1996 roku. Obecnie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:
2001 – Grand Prix Salonu Jesiennego w Opolu;
2001 – Nagroda publiczności Salonu Jesiennego w Opolu;
2005 – Salon Jesienny, GSW Opole – nagroda Zachęty
2014 – Salon Jesienny, GSW Opole, wyróżnienie

Wybrane wystawy (po 2012):
2016 – Grupa Ościenia, Galeria BWA, Jelenia Góra (wystawa zbiorowa)
2015 – Wizje, Galeria Labirynt 2, Kraków (wystawa zbiorowa)
2015 – Z ziemi włoskiej (malarstwo), Muzeum, Nysa (wystawa indywidualna)
2015 – Wizje, Galeria Palazzo de Podesta, Bolonia, Włochy (wystawa zbiorowa)
2015 – Nyska Grupa Artystyczna, Galeria Miejska, Mayen, Francja (wystawa zbiorowa)
2015 – Wizje, Galeria Centrum Kultury Zamek, Przemyśl (wystawa zbiorowa)
2014 – Nyska Grupa Artystyczna, Galeria Miejska, Laval, Francja (wystawa zbiorowa)
2014 – Grupa Ościenia, Miejskie Muzeum, Krnov, Czechy
2014 – Wystawa poplenerowa (malarstwo i rysunek), Galeria Uniwersytecka, Pavia, Włochy (wystawa zbiorowa)
2014 – Spotkania krzemienieckie w Obszy- wystawa poplenerowa, Obsza (wystawa zbiorowa)
2014 – Exlibris- spotkania na Dolnym Śląsku, Galeria Pod Plafonem, Wrocław (wystawa zbiorowa)
2013 – Aty (malarstwo), Miejska Biblioteka Publiczna, Opole (wystawa indywidualna)
2013 – Ślad na papierze, rysunki, Galeria Fakt, Nowy Wiśnicz (wystawa zbiorowa)