dr Witold Pichurski / Katedra Sztuk Pięknych / Pracownia Rzeźby

e-mail: witpichurski@uni.opole.pl

Prowadzone zajęcia:

– rzeźba (I stopień)
– seminarium dyplomowe (I stopień)

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem w 2000 roku), obecnie wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Doktorat obroniony w 2009 roku na ASP w Krakowie. Artysta zajmuje się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem; bardzo często w sposób autorski łącząc te media. Jego twórczość mieści w sobie bogactwo technik, form i inspiracji. Rzeźbiąc, pracuje w różnych materiałach. Tworzy prace figuratywne – stylizowane, bliskie symbolizmowi, jak również alegoryczne czy też o formie syntetycznej, aluzyjnej. Odwołuje się w swoich pracach do sfery zmysłowej, filozoficznej, duchowej, ukazując złożoność natury ludzkiej. Bierze aktywny udział w życiu artystycznym; w plenerach, sympozjach warsztatach, konkursach i wystawach.

Ważniejsze realizacje:
2006 – Monumentalne zwieńczenie studni Św. Wojciecha Opole (W zespole razem z prof. Marianem Molendą) Autor galerii książąt: Ks. Kazimierz I Opolski, Ks. Władysław Bolko II  Ks. Jan „Kropidło”, Ks. Władysław Opolczyk
2008 – Realizacja pomnika „Papy” Musioła, brąz patynowany (pomysłodawca Festiwalu Piosenki w Opolu, budowniczy amfiteatru, wieloletni przewodniczący rady miasta)
2008 – Realizacja rzeźby „Gwiazda”, umiejscowiona na rynku w Opolu (monumentalna forma z marmuru z Carrary)
2008 – Realizacja pomnika piosenkarza i poety Marka Grechuty, brąz patynowany (wzgórze Uniwersytetu Opolskiego)