dr Witold Pichurski / Katedra Sztuk Pięknych / Pracownia Rzeźby
e-mail: witpichurski@uni.opole.pl

Prowadzone zajęcia:

– rzeźba (I stopień)
– seminarium dyplomowe (I stopień)

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w której w 2000 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem), również tam w 2009 roku obronił doktorat. Na Wydziale Sztuki pracuje na stanowisku adiunkta. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, rysunkiem; często w autorski sposób łącząc te media i zachowując bogactwo technik, form i inspiracji. Rzeźbiąc, pracuje w różnych materiałach. Tworzy prace figuratywne – stylizowane, bliskie symbolizmowi, jak również alegoryczne, czy też o formie syntetycznej, aluzyjnej. Odwołuje się w nich do sfery zmysłowej, filozoficznej, duchowej, ukazując złożoność natury ludzkiej. Bierze aktywny udział w życiu artystycznym; w plenerach, sympozjach warsztatach, konkursach i wystawach, w Polsce i za granicą.

Ważniejsze realizacje:
2006 Monumentalne zwieńczenie studni Św. Wojciecha Opole (W zespole razem z prof. Marianem Molendą) Autor galerii książąt: Ks. Kazimierz I Opolski, Ks. Władysław Bolko II  Ks. Jan „Kropidło”, Ks. Władysław Opolczyk
2008 Realizacja pomnika „Papy” Musioła, brąz patynowany (pomysłodawca Festiwalu Piosenki w Opolu, budowniczy amfiteatru, wieloletni przewodniczący rady miasta)
2008 Realizacja rzeźby „Gwiazda”, umiejscowiona na rynku w Opolu (monumentalna forma z marmuru z Carrary)
2008 Realizacja pomnika piosenkarza i poety Marka Grechuty, brąz patynowany (wzgórze Uniwersytetu Opolskiego)