dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO / Katedra Sztuk Pięknych / Pracownia Rysunku i Malarstwa
e-mail: lpb@uni.opole.pl

Prowadzone zajęcia:

– malarstwo (I i II stopień)
– rysunek (I i II stopień)
– seminarium dyplomowe (I i II stopień)

Absolwentka Liceum Plastycznego w Opolu. Studia artystyczne w zakresie malarstwa ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku 1982. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce, Holandii, w Niemczech, Austrii, Japonii, USA i na Litwie. Od 1990 roku związana jest z Uniwersytetem Opolskim, gdzie pracuje na stanowisku profesora UO, w latach 2001–2005 oraz 2007–2017 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Sztuki. W latach 2017–2019 dziekan Wydziału Sztuki UO. W kadencjach 2005-2008 i 2012-2016 była członkiem senatu UO. Jest członkiem-założycielem międzynarodowego stowarzyszenia Moving.lab z siedzibą w Luksemburgu, grupującego edukatorów, artystów i naukowców z kontynentu europejskiego.

Dzięki jej staraniom i wsparciu wizji rozwoju Instytutu Sztuki przez Rektor prof. Krystynę Czaję (kadencja 2008–2012), Instytut stał się beneficjentem programu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Dzięki temu powstał nowy, gruntownie wyremontowany i zmodernizowany budynek, rozbudowany o nowoczesne i kompletnie wyposażone pracownie artystyczne.