dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO / Katedra Sztuk Pięknych / Pracownia Rysunku i Malarstwa

e-mail: lpb@uni.opole.pl

Prowadzone zajęcia:

– malarstwo (I i II stopień)
– rysunek (I i II stopień)
– seminarium dyplomowe (I i II stopień)

Absolwenta Liceum Plastycznego w Opolu. Ukończyła studia artystyczne w zakresie malarstwa na ASP w Gdańsku w roku 1982. W swojej działalności twórczej zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce, Holandii, w Niemczech, Austrii, Litwie, Japonii i USA. Od 1990 roku związana jest z Uniwersytetem Opolskim gdzie pracuje na stanowisku profesora UO, w latach 2001-2005 oraz 2007-2017 pełniła funkcje dyrektora Instytutu Sztuki. Obecnie jest dziekanem Wydziału Sztuki UO. Członek Senatu w kadencji 2005-2008 i 2012- 2016.

Dzięki Jej staraniom i wsparciem wizji rozwoju Instytutu Sztuki przez Rektor prof. Krystynę Czaję (kadencja 2008-2012), Instytut Sztuki stał się beneficjentem programu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Powstał nowy, gruntownie wyremontowany i zmodernizowany budynek, rozbudowany o nowoczesne i kompletnie wyposażone pracownie artystyczne.