Pracownia Multimediów

Pracownia zajmuje się działaniami związanymi z obrazem ruchomym, począwszy od tradycyjnych poklatkowych technik animacyjnych, poprzez film wideo, aż do najnowszych technik cyfrowych, a także zagadnieniami związanymi z interaktywnym przekazem audio-wizualnym. Przedmioty realizowane w pracowni obejmują zagadnienia z zakresu realizacji wideo, projekcji multimedialnych, instalacji multimedialnych, animacji eksperymentalnej i mappingu, a nade wszystko kreatywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych w sztukach wizualnych, zastosowaniach użytkowych oraz integracji działań manualnych z mediami cyfrowymi.

W Pracowni Multimediów studenci mają do dyspozycji: 13 kompletnie wyposażonych i wydajnych stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem Adobe w wersji Master Collection, monitory Eizo, sprzęt do rejestracji obrazu wideo i dźwięku, aparaty cyfrowe, kamery wideo, kamery go pro, projektory multimedialne, stanowisko do realizacji animacji poklatkowej, zestawy lamp światła ciągłego o różnej mocy i charakterystyce, podświetlarki, kontrolery midi, tablety graficzne i wiele innej aparatury i akcesoriów przydatnych do pracy twórczej w środowisku cyfrowym.

Podstawowym oprogramowaniem używanym w Pracowni Multimediów są narzędzia firmy Adobe, przede wszystkim Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe AfterEffect i Adobe Ilustrator. W pracy z tradycyjną animacją podstawowym narzędziem jest program Dzed Dragonframe, do kontroli obrazu wideo w czasie rzeczywistym stosowany jest program Resolume Avenue, a grafika i animacja 3D realizowana jest w programie Autodesk 3DS Max.

Pracownia Multimediów jest pracownią dyplomującą zarówno na poziomie studiów licencjackich jak i magisterskich.

Wybrane realizacje studenckie

Zajęcia

multimedia 1 lic.

Celem zajęć jest zapoznanie się i opanowanie tradycyjnych technik animacji poklatkowej ze szczególnym uwzględnieniem technik rysunkowych, malarskich, technik kolażowych, fotograficznych oraz wykorzystujących materiały plastyczne Rozpoznanie potencjału tkwiącego w manualnych metodach kreacji obrazu ruchomego, a także opanowanie podstawowych technik montażu klasycznych animacji poklatkowych w środowisku cyfrowym.

multimedia 2 lic.

Celem zajęć jest zapoznanie się i opanowanie podstaw łączenia manualnych i cyfrowych technik animacyjnych. Rozpoznanie potencjału i możliwości wynikających z łączenia różnych metod kreacji obrazów ruchomych. Opanowanie podstaw rotoskopi, rejestracji, montażu i edycji materiału wideo oraz łączenia materiału wideo z elementami animowanymi.

multimedia 3 lic.

Celem zajęć jest zapoznanie się i opanowanie podstaw animacji cyfrowej, rozpoznanie potencjału i możliwości metod kreacji cyfrowego obrazu ruchomego. Opanowanie podstaw cyfrowej animacji 2D oraz podstaw cyfrowej edycji dźwięku. Doskonalenie podstawowych technik montażu i postprodukcji materiału animowanego i wideo.

multimedia 1 mgr.
multimedia 2 mgr.
realizacje multimedialne lic.
realizacje multimedialne mgr.
informatyka

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy w środowisku cyfrowym oraz zapoznanie z ideą pracy w środowisku programów pakietu Adobe. Zaznajomienie studenta z aplikacjami i oprogramowaniem wspomagającymi organizację pracy.

Pracownia multimedialna po za godzinami zajęć dydaktycznych dostępna jest dla studentów Wydziału Sztuki UO w godzinach od 8.00 do 21.00 przez 6 dni w tygodniu (w niedziele Wydział Sztuki jest nieczynny).

Zgodę na korzystanie z pracowni po za godzinami dydaktycznymi uzyskać można od dr hab. Bartosza Posackiego, mgr Michała Misiury lub mgr Pauliny Ptaszyńskiej.

Zasady korzystania z Pracowni Multimediów reguluje regulamin.

regulamin

REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIÓW INSTYTUTU SZTUKI UO (wyciąg)
dotyczy również pracowni struktur wizualnych

  1. Z pracowni multimediów korzystać mogą tylko czynni studenci Instytutu Sztuki UO
  2. Korzystanie z pracowni multimediów Instytutu Sztuki UO jest możliwe w godzinach zajęć dydaktycznych planowo odbywających się w pracowni multimediów
  3. Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem pracowni multimediów.
  4. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
  5. Sprzęt komputerowy i dostęp do internetu służy jedynie do celów dydaktycznych, artystycznych i naukowych
  6. Użytkownik pracowni multimediów zobowiązany jest przestrzegać zasad BHP związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego i urządzeń elektrycznych
  7. Korzystanie z pracowni multimediów po za godzinami dydaktycznymi jest możliwe tylko pod opieką pracownika dydaktycznego Instytutu Sztuki UO, opiekuna pracowni multimediów lub samodzielnie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody potwierdzonej podpisem opiekuna pracowni i podpisem starającego się o zgodę studenta.
  8. Użytkownik ma obowiązek informować prowadzącego lub opiekuna pracowni o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych / innej aparatury oraz o ich uszkodzeniach, a także przywrócić czystość i porządek na stanowisku pracy po jej każdorazowym zakończeniu
  9. Użytkownikowi nie wolno: Przeszkadzać w pracy innym użytkownikom pracowni, wnosić i spożywać napojów alkoholowych lub środków odurzających, używać sprzętu komputerowego w celach mogących naruszać przepisy prawa określone w kodeksie karnym.

zobacz inne regulaminy

Pracownicy

dr hab. Bartosz Posacki

profesor UO, bposacki@uni.opole.pl

[więcej]

mgr. Michał Misiura

asystent, mmisiura@uni.opole.pl

[więcej]

mgr. Paulina Ptaszyńska

opiekun Pracowni Multimediów, pptaszynska@uni.opole.pl

[więcej]

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close