INFORMACJA DLA STUDENTÓW
Informujemy że od dnia 21 grudnia 2020 przywrócony zostaje indywidualny dostęp studentów Wydziału Sztuki do pracowni artystycznych.
Szczegółowe informacje na temat zasad regulujących dostęp znajdziecie w komunikacie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Sztuki.
Równocześnie prosimy o zapoznanie się z regulaminami pracowni oraz z zasadami korzystania z pracowni artystycznych określonymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów i słuchaczy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
Wszystkie komunikaty dziekana znajdziecie tutaj