Zachęcamy do udziału w projekcie Wiosna Kobiet. Jest to zbiór wydarzeń poświęcone prawom kobiet i ich (nie)obecności w różnych sferach życia.
Szczególną uwagę zwracamy na spotkanie, które prowadzi dr. Natalia Krawczyk
Czas: 20 marca 2023, 16.30 – 18. 00
Miejsce: Klub „Skrzat” w DS „Mrowisko”
Jezioro umysłu. Historia Susan Kaiser Vogel
Prowadzenie: dr. Natalia Krawczyk, Wydział Sztuki UO
Projekcja fragmentów filmu dokumentalnego, którego bohaterką jest Susan Kaiser Vogel – amerykańska artystka związana z prominentnym ruchem Light and Space. Spotkanie połączone będzie z dyskusją na temat widzialności kobiet w polu sztuki. Film w języku angielskim.

Pozostałe wydarzenia na FB Wiosny Kobiet