Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wystawę Pauliny Ptaszyńskiej pt. Widnokrąg.

O swojej wystawie autorka pisze:

Widnokrąg określa granicę widoczności, pozorny styk nieba z ziemią. Najdalszy widoczny element przestrzeni poddający się percepcji. Jego postrzeganie zawsze ściśle związane jest z pozycją obserwatora.Widnokrąg jest syntezą pejzażu o iluzorycznej realności. Odseparowany od widza, równocześnie konstytuujący się tylko w jego postrzeżeniu. Jest otwarty, swobodny i odległy lecz także nie dający się jasno sprecyzować i skategoryzować. Jest repetytywnym układem statycznym, wyimkiem czasu i przestrzeni, konstruującym się wciąż na nowo. Przestrzenią pozbawioną kontekstu i określonej lokalizacji. Zawiera elementy kwestionujące stałość i realności. Podważa potrzebę konkretyzacji i poznania, łącząc w sobie lęk przed spokojem, ciszą i stagnacją ze zgodą na zaistnienie pustki i nicości. Widnokrąg jest tu przestrzenią pozbawioną przestrzeni, obrazem który prezentuje sam siebie.

Wystawę oglądać można w Galerii Aneks GSW do 4 października 2015 r.

więcej informacji