23 marca o godzinie 15:15 gościem Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego będzie Sławomir Idziak, jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych, autor zdjęć do ponad 50 filmów, współpracował między innymi z Ridleyem Scottem, Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim. Spotkanie odbędzie się w budynku Instytutu Sztuki UO w sali 1.09. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów i pracowników IS UO.

Tego samego dnia o godzinie 17.00 w sali kameralna Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, adeptów sztuk wizualnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących opolskie środowisko
filmowe oraz dziennikarzy.
W ramach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji miasta Fundacja Film Spring Open Pana Sławomira Idziaka zrealizuje w naszym mieście projekt pt. „Mieszkańców Opola Portret Własny“. Projekt został zauważony, doceniony i wybrany przez komisję do realizacji.
Wyjątkowość projektu polega na maksymalnym angażowaniu mieszkańców Opola przy wykorzystaniu najnowszej technologii oraz wiedzy profesjonalnej ekipy filmowej i osobistym udziale mistrza Pana Sławomira Idziaka.
Grupa zainteresowanych praktyczną edukacją audiowizualną uczestników (m.in. studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego) – około 15-18 osób związanych z Opolem pod opieką pedagogów – znanych profesjonalistów, zrealizuje projekt filmowy (dokumentalny lub fabularny), którego tematem jest Opole od fazy scenariusza poprzez realizację, post-produkcję kończąc na internetowej dystrybucji. Proponowane zadanie realizowane będzie przez dwa tygodnie w 2017 roku.
Zadanie zrealizowane zostanie na pokładzie Cinebusa – autobusu służącego do produkcji filmów, posiadającego najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny.
Rezultatem będzie, grupowy film na temat Opola. Realizatorzy będą zachęcać mieszkańców aby dołączyli do zabawy i sami realizowali filmy za pomocą telefonów komórkowych.
Zachęcamy do udziału w spotkaniu!