Z przyjemnością informujemy, że na tego rocznym Salonie Jesiennym ponownie docenieni zostali artyści związani z Instytutem Sztuki UO. Nagrodę ZPAP okręgu Opolskiego w uznaniu za wyraźną ideową postawę artystyczną; za intymność wypowiedzi, adekwatne użycie środków stylistycznych oraz sugestywne kontrastowanie elementów obrazu zdobył dr hab. Bartosz Posacki za lightbox z cyklu Wizja lokalna. Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za poetyckie i dyskretne pod względem formalnym przedstawianie obrazu, skłaniające do refleksji o charakterze egzystencjalnym zdobyła nasza tegoroczna absolwentka Paulina Ornatowska. Warto zaznaczyć, że Paulina została wyróżniona również specjalnym wyróżnieniem Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu za powściągliwą, subtelną estetykę przy jednoczesnej głębi i sile wyrazu.

W skład komisji konkursowej wchodzili: Prof. Stanisław Kortyka (ASP Wrocław), dr hab. Daria Milecka (ASP Wrocław) oraz dr hab. Anna Kramm (ASP Wrocław).

Wszystkim nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wystawę można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu do 4 października 2015.

więcej informacji