Rejestracja nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym na semestr zimowy 2023/2024

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

SJO zaprasza wszystkich studentów studiów II stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy. Informacje na ten temat znajdują się na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login.

Termin rejestracji: 01.06.–16.06.2023 r.

12.07.2023 r. – zatwierdzenie rejestracji

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.

Grupy z opisem: “Przepis lektoratu” NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu, tzn. zaliczony lektorat na poziomie B2+ z językiem specjalistycznym, np. Język angielski dla psychologów.

Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji letniej 2023 i lektoraty na semestr zimowy 2023/2024

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji letniej. Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)


Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:

1. na lektoraty
01.06.–08.06.2023 r. – dla studentów II i III roku (którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
09.06.–16.06.2023 r. – dla studentów I roku

12.07.2022 r. – zatwierdzenie rejestracji
2. Rejestracja na egzaminy w sesji letniej: 01.06.–16.06.2023 r.

UWAGA!
Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której studenci zamierzają się zarejestrować; grupa PRZEPIS EGZAMINU jest wyłącznie dla studentów uprawnionych do przepisu egzaminu z innych studiów bądź uczelni; grupa PRZEPIS EGZAMINU (Z CERTYFIKATEM) jest dla studentów, którzy posiadają stosowny certyfikat B2 uprawniający do zaliczenia egzaminu na podstawie „Certyfikatu” (lista certyfikatów na www.sjo.uni.opole.pl). W obu wypadkach należy również przedstawić dokument koordynatorowi sekcji i zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.