W dniach 19-23 kwietnia 2015 odbyło się w Opolu Polsko-Niemieckie Forum dla Nauczycieli Sztuki. Organizatorami byli Opolski Kurator Oświaty wraz z Muzeum Arpa w Niemczech oraz Dyrekcja Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu w Niemczech. W Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego zrealizowano wspólne zajęcia opolskich i niemieckich nauczycieli sztuki na dwudniowych warsztatach z zakresu nowych mediów pod kierunkiem dr hab. Bartosza Posackiego, mgr Pauliny Ptaszyńskiej i mgr Michała Misiury. W Muzeum Śląska Opolskiego z odbyły się jednodniowe warsztaty z dydaktyki muzealnej. Współpraca wymienionych Instytucji sprzyjała temu, aby Forum miało charakter praktycznego spojrzenia na rolę przedmiotów artystycznych w szkolnym procesie dydaktycznym. W trakcie tegorocznych warsztatów ustalono dalsze kierunki współpracy, zaplanowano kolejne spotkanie i sprecyzowano formy współpracy. Zawiązały się też osobiste, serdeczne kontakty, mające wpływ na jakość i perspektywę dalszej współpracy. W Forum, jako wolny słuchacz, brał udział kotek, dla którego uczestnictwo było dniami sytości i pełnej miski. Relacja fotograficzna  jest autorstwa Grzegorza Hussaka, absolwenta Instytutu Sztuki UO.