Konkurs – Opolski Bauhaus

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “Opolski Bauhaus – inspiracje twórcze”.
Tematem konkursu jest twórcza, plastyczna interpretacja opolskiej architektury okresu modernizmu. Funkcjonujące w przestrzeni miasta budynki mają stać się motywem do działań artystycznych.
Konkurs skierowany jest do studentów kierunków architektonicznych i artystycznych oraz uczniów szkół średnich o profilach plastycznych i architektoniczno-budowlanych województwa opolskiego.

Regulamin na www.sarp.opole.pl