Zapraszamy wszystkich artystów grafików do udziału w konkursie na logo nowej miejskiej instytucji kultury w Kaliszu – Akceleratora Kultury. Konkurs jest skierowany do artystów-zawodowców, jak i studentów kierunków artystycznych i uczniów liceów plastycznych. Prace przyjmujemy do 30 kwietnia 2021 roku, a wyniki ogłoszone zostaną 21 maja 2021 roku. W jury zasiadać będą: prof. Andrzej Szarek, dr hab. Maciej Guźniczak, prof. UAM oraz Tomasz Wolff, artysta grafik. Nagrodą dla autora wybranego logo będzie nagroda pieniężna wysokości 500 zł. Regulamin konkursu i misja działalności Akceleratora Kultury znajdują się na stronie internetowej www.wiezacisnien.kalisz.pl i www.akceleratorkultury.pl