19 kwietnia 2018 r. zapraszamy o godzinie 18:00 do Galerii Panaceum na wernisaż wystawy Natalii Nosovej, studentki II roku mgr Wydziału Sztuki UO.

autorka o wystawie:
Esencja, czyli istota (gr. είδος, łac. Essentia ) jest terminem filozoficznym, który oznacza sam sens rzeczy. Ich podstawę. To, czym one są. Ich pierwotne znaczenie, wewnętrzną treść oraz ich niezmienność i nieskończoność, które są tematem głębokich refleksji. Istota rzeczy jest niezmienna, inaczej niż poziom esencji obrazów, które pokazuję w swojej twórczości. Występuje to w kontrastach: niezmienność, doskonałości siły natury i nieskończoność kosmosu, które są podporządkowane tylko sobie, zestawiam z ludzką naturą, która jest podatna na działania sił zewnętrznych. Najbardziej bezsilny człowiek staje się przed samym sobą. Możliwe, że esencja natury ludzkiej tkwi właśnie w nieskończoności jej niedoskonałości? Serdecznie zapraszam na wspólne poszukiwanie odpowiedzi!