16.12.2021 o godzinie 18.00 zapraszamy na wystawę Cyfrowy Detox do Galeria M, ul. Powstańców Śląskich 19, Opole. Wystawa cyfrowy detox to prezentacja prac dziewięciorga artystek i artystów związanych z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Opolskim. Prace powstałych w odpowiedzi na sytuację przedawkowania wirtualnej rzeczywistości w dobie pandemii. Każdy z twórców inaczej podchodzi do tematu i analizuje związek z błękitnym ekranem przez pryzmat swojego rzemiosła, osobistych doświadczeń, globalnej sytuacji i kondycji ludzkiej w sensie ogólnym.

Kurator: Adam Panasiewicz

DIIGITAL DETOX – wystawa w pierwotnym założeniu miała odnosić się do zbadania artystycznych strategii które były lub są nadal mocno zakorzenione w mediach cyfrowych w kontekście wyczerpania się i znudzenia się możliwościami cyfrowych narzędzi. Niestety Pandemia skanalizowała wypowiedzi zaproszonych artystów w zasadzie w jednym kierunku – w stronę całkowitego odcięcia się od mediów, których z uwagi na częste używanie w lockdownie mają już dość. W szerszym zakresie eksploracji zjawiska odstawienia mediów cyfrowych rodzi się pytanie o postdigital, który tworzy dyskurs cyfrowych praktyk artystycznych na początku XXI wieku i w zasadzie nie pyta o nowy paradygmat wizualności tylko bada jak digital odnosi się do całości działań wizualnych nie tylko w wirtualnej przestrzeni komputera. Dlatego można przyjąć, że DIIGITAL DETOX wskazuje i komentuje nasze szybko zmieniające się relacje z technologiami cyfrowymi i formami sztuki. Komentuje i diagnozuje postawę twórczą związaną z byciem człowiekiem niż bycie jej odbiciem cyfrowym. Mam nadzieję, że nakreślony przez artystów szerzej „paradygmat pewnej równowagi pomiędzy światem realnym a wirtualnym” będzie odnosił się do pytania: czy społeczeństwo “postdigital” ma sens i znaczenie, czy mieści się w nakreślonym konsensusie, który obejmuje Sztukę jako całość? Pytania o różnice między digital i “postdigital” są w tym przypadku bardzo istotne, ponieważ w szerszym znaczeniu, to jest również pytanie o reprezentację naszej Rzeczywistości.

Myślę, że dobór artystów i ich tematycznych odniesień wyznaczą przestrzeń polemiki z różnymi modelami wyobraźni pojmowanej, jako układ wzajemnych relacji pomiędzy człowiekiem a maszyną, czy będzie to analogowa maszyna, czy cyfrowa, nie wiem.

Artystki i artyści: Przemysław Liput | Agnieszka Łukaszewska | Alicja Panasiewicz | Adam Panasiewicz | Jakub Pierzchała | Mateusz Domeradzki | Michał Krawiec | Nati Krawtz | Bartosz Posacki

Organizatorzy: Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.