W dniach od 27 stycznia do 19 lutego br. w Uniwersytecie Opolskim będą realizowane badania ankietowe dotyczące oceny nauczycieli akademickich według Procedury SDJK-O-U8 (Ocena nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów). Ocena nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów jest prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023., bardzo prosimy studentów o udział. Kwestionariusze ankiet wypełniane są anonimowo.