Zapraszamy młodych artystów i artystki do wzięcia udziału w konkursie ANEKS!

Celem Konkursu jest pokazanie najnowszych i najbardziej wartościowych projektów w zakresie sztuk wizualnych, tworzonych przez młodych mieszkańców Opolszczyzny.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe do 35 roku życia (nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu).

Warunkiem udziału w Konkursie jest miejsce zamieszkania na terenie Województwa Opolskiego (np. meldunek, miejsce narodzin, pobyt tymczasowy – miejsce pracy, bądź studiowania- obecnie, bądź w przeszłości).

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie koncepcji autorskiej wystawy dedykowanej Galerii Aneks GSW (Opole, pl. Teatralny 12).

Zgłaszany projekt powinien powstać z myślą o jego realizacji w przestrzeni Galerii Aneks GSW, pl. Teatralny 12, Opole w lutym bądź marcu 2020 roku (termin określa Organizator).

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia należy dostarczyć na adres mailowy: info@galeriaopole.pl od dnia 24 września do dnia 2 grudnia 2019 roku, z dopiskiem w tytule maila: ANEKS.

Karta aplikacyjna /do pobrania na stronie internetowej galeriaopole.pl
Do Karty aplikacyjnej należy dołączyć pliki dostępna na galeriaopole.pl pod hasłem konkursu:
– zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych zawierających wizerunek,
– ogólną wizualizację projektu zapisaną w formie pliku pdf (dozwolony prosty rysunek odręczny),
– jedną reprodukcję, która będzie identyfikowała projekt w ramach jego promocji w formacie jpg (300 dpi).

NAGRODY
Trzytygodniowa wystawa w Galerii Aneks GSW rozpoczynająca się na początku lutego 2020 r. oraz w marcu 2020 r. (terminy szczegółowo określa Organizator po wyłonieniu laureatów),

1000,00 złotych netto – honorarium autorskie dla laureata/ grupy artystycznej.

Organizator zapewnia 1000,00 złotych brutto przeznaczone na produkcję wystawy (faktury za usługi wystawiane na Organizatora).

INFORMACJE
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Kuratorki Projektu – Agnieszki Deli-Kropiowskiej,
tel. 77 402 12 35, mail: adelakropiowska@galeriaopole.pl .

PATRONATY
Konkurs pod Patronatem Prezydenta Miasta Opola
Główny sponsor: CEMENTOWNIA ODRA S.A.