Nie ma, że boli! Robimy Dni Otwarte mimo wybitnie niesprzyjających okoliczności Nie poddajemy się nigdy, a rzeczy niemożliwe robimy od ręki!

29 i 30 maja 2020 roku będzie można wirtualnie zwiedzić Collegium Artium, magiczny budynek Wydziału Sztuki UO, położony na zjawiskowym Zaodrzu! Na ten czas ekipa Wydziału zaplanowała szereg wydarzeń, do których dostęp będzie za pośrednictwem internetu. Pracownicy i studenci zapraszają na:

  • spotkania z wykładowcami,
  • prezentacje pracowni,
  • wirtualne i interaktywne wykłady i działania,

a przede wszystkim

możliwość zdalnej konsultacji dokonań kandydatów. Sporo materiałów, animacji, filmów, pokazów, galerii – będzie dostępnych już kilka dni wcześniej, ale te dwa dni to szczególna okazja do bycia w kontakcie – prawie “na żywo” – do której zaproszeni są wszyscy, którzy chcą poznać Wydział Sztuki, a szczególnie chcący kandydować na przyszłe studentki i studentów!

W następny poniedziałek zaprezentujemy szczegółowy harmonogram naszych Dni Otwartych, jednak już dziś – zapraszamy Was serdecznie – dołączcie do wydarzenia na Facebooku!
https://www.facebook.com/events/536329410393110/

Layout wydarzenia jest częścią pracy dyplomowej “Do dzieła!” autorstwa naszej studentki, tegorocznej dyplomantki Oliwii Puzon

—————————————————————————————————————————————————————

Open days will take place even though circumstances are unfavorable. We never give up and do impossible things straight away.

On the 29th and 30th of May 2020 you’ll be able to virtually visit Collegium Artium, the magical building of faculty of art of University of Opole, which is located in astonishing suburb of Zaodrze.For now our team has prepared a variety of online events. The staff and students invite you for:

  • meetings with professors,
  • tour of art studios,
  • interactive lectures and other activities,

and most importantly

the ability to consult the achievements of the candidates.

A lot of things- resources, animations, films, shows, and galleries will already be available a few days before the event. However the two open house days will be a special occasion to be in almost ‘real life’ contact. We invite everyone who would like to learn something about our faculty, especially candidate students.

Next Monday we will present a detailed timetable for the two days, and today we encourage you to join the event on Facebook.
https://www.facebook.com/events/536329410393110/

—————————————————————————————————————————————————————

Незважаючи на несприятливі обставини ми не піддаємося і організовуємо Дні відкритих дверей! Для нас немає нічого неможливого  💪

29 і 30 травня 2020 року буде можливість у віртуальний спосіб відвідати Collegium Articum-магічний будинок Відділу Мистецтва Ополського університету, який знаходиться на прекрасному Заорі
Колективом Відділу під час відвідин заплановано ряд заходів, які будуть доступні за допомогою інтернету. Працівники, а також студенти запрошують на:

  • зустрічі з викладачами,
  • презентації майстерень,
  • віртуальні й інтерактивні лекції та практичні заняття,

А передусім

Можливість консультацій на відстані про досягнення кандидатів. Безліч матеріалів- анімацій, фільмів, демонстрацій, галерей, будуть доступними вже на кілька днів раніше, але ці два дні – особлива нагода контакту практично наживо, де запрошуємо кожного, хто має бажання дізнатися більше про Відділ Мистецтва, а особливо тих, хто бажає стати майбутнім студентом або студенткою!

Наступного понеділка запрезентуємо наший детальний розклад Днів Відкритих Дверей, а сьогодні щиро Вас запрошуємо долучитися до події на Facebook!
https://www.facebook.com/events/536329410393110/

Лейаут події є частиною дипломної роботи “До діла” нашої студентки, цьогорічної випускниці-Oliwii Puzon.