1. Ze względu na sytuację sanitarną na terenie Polski od dnia 12 listopada 2020 do odwołania zawiesza się realizację wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w trybie stacjonarnym, hybrydowym i indywidualnego dostępu do pracowni artystycznych.
2. Zajęcia o których mowa w § 1 ust. 1, realizowane będą w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w terminach i wymiarze określonym w harmonogramie zajęć dydaktycznych.
3. Zawiesza się do odwołania indywidualny dostęp studentów do pracowni artystycznych poza godzinami zajęć dydaktycznych.

Komunikat Dziekana nr 5 2020 z dnia 10 listopada 2020