Pełnomocniczka ds. równego traktowania zaprasza studentów i studentki naszej uczelni na warsztaty
Zajęcia dotyczyć będą stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mikroagresji związanych z różnymi aspektami tożsamości (narodowość, religia, światopogląd, płeć, orientacja seksualna, wiek). Warsztaty będą także okazją do nabycia umiejętności rozpoznawania sytuacji związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją oraz skutecznym reagowaniem w przypadku ich wystąpienia.
Czas i miejsce: 11 czerwca 2019, Collegium Maius, sala 207 A, godzina 18.00-19.30
Wszystkie osoby uczestniczące otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.