Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, jak co roku zaprasza studentów na szkolenia:

1. WŁASNA FIRMA- OBOWIĄZKI, KOSZTY, ŚRODKI NA START
Jak rozpocząć własną działalność, zarejestrować się w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i na co zwrócić uwagę– To prostsze niż myślisz!

2. SZKOLENIE Z DESIGN THINKING
Wyjaśnimy to pojęcie! Powiemy, komu się przydaje. Do kogo jest skierowane. Jak się nim posługiwać.

3. NEGOCJACJE W BIZNESIE
Szkolenie praktyczno-teoretyczne mające na celu przybliżenie tematyki grupowych negocjacji biznesowych w oparciu o przygotowane scenariusze.

4. WARSZTATY Z WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH/KONTAKTY Z MEDIAMI
Umiejętność autoprezentacji to podstawa. Zapraszamy na spotkania, podczas których pokażemy Ci jak przygotować się do wystąpień publicznych – opanować stres i tremę oraz na co zwrócić uwagę, żeby wypaść jak najlepiej.

5. POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH I REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
Jakie są możliwości pozyskiwania dofinansowań unijnych, programy operacyjne, jak napisać wniosek o dofinansowanie.

ZAPISY: maciej.miga@uni.opole.pl
Daty poszczególnych szkoleń dostosowane są indywidualnie po zebraniu odpowiedniej liczby osób.
Jeżeli masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkoleń ZAPRASZAMY!

Każde szkolenie potwierdzane jest zaświadczeniem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – zdobywasz nie tylko nowe umiejętności i wiedzę, ale też punkty do stypendium i nagrody Rektora.
tel. +48 77 452 74 87