Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej rekrutacji na wyjazdy studenckie na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. (Rekrutacja dotyczy krajów Programu KA103)

Rekrutacja potrwa od 23.03.2020 do 03.04.2020.

W związku z aktualną sytuacją obecna rekrutacja przebiegać będzie w nieco innej formie niż dotychczas, tak, aby umożliwić studentom wzięcie w niej udziału jednocześnie nie narażając nikogo na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
Na stronie internetowej www.erasmusplus.uni.opole.pl zamieszczona została dokładna instrukcję rekrutacji dla studentów w języku polskim oraz angielskim.
Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+, jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).
Lista wszystkich uczelni, z którymi dana jednostka ma podpisane umowy znajduje się na stronie: www.erasmusplus.uni.opole.pl
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dr hab. Magdaleną Hlawacz koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale Sztuki (tel. +48 501 577 666, e-mail: mhlawacz@uni.opole.pl)
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji.