1. Rejestracja dla 2 roku (licencjat) na semestr 3, zimowy 2022/23 na przedmioty do wyboru prowadzącego zajęcia z Malarstwa, Rysunku, Grafiki, Rzeźby:
Kod rejestracji: wsM3R3G3R3-2022/23z
Nazwa rejestracji: Rejestracja WS UO Mal3; Rys3; Gra3; Rze3 EA lic II rok sem3 2022/23 zima
TERMIN rejestracji: od godz. 08:00 26.09.2022 do godz. 23:59 30.09.2022

2. Rejestracja dla 3 roku (licencjat) na semestr 5, zimowy 2022/23 na przedmiot Kurs kierunkowy zmienny, do wyboru prowadzącego zajęcia:
Kod rejestracji: wsKursK.zm2022/23z
Nazwa rejestracji: Rejestracja na Kurs kierunkowy zmienny EA LIC IIIrok sem5, 2022/23 zima
TERMIN rejestracji: od godz. 08:00 26.09.2022 do godz. 23:59 30.09.2022

3. Rejestracja dla 3 roku (licencjat) na semestr 5, zimowy 2022/23 na przedmioty do wyboru prowadzącego zajęcia z Malarstwa, Rysunku, Grafiki, Rzeźby:
Kod rejestracji: wsM5R5G5R5-2022/23z
Nazwa rejestracji: Rejestracja WS UO Mal5; Rys5; Gra5; Rze5 EA LIC IIIrok sem5, 2022/23 zima
TERMIN rejestracji: od godz.08:00 26.09.2022 do godz. 23:59 30.09.2022

4. Rejestracja dla 2 roku (magisterskiego) na semestr 3, zimowy 2022/23 na przedmiot Pracownia dyplomowa artystyczna (wybór promotora i pracowni artystycznej):
Kod rejestracji: wsPrDYP-mgr-2022/23z
Nazwa rejestracji: Rejestracja Prac Dyplomowa art sem 3 2022/23 zima
TERMIN rejestracji: od godz. 08:00 26.09.2022 do godz. 23:59 30.09.2022