24.11.2017 r. zapraszamy do Galerii I Piętro ZPAP, ul. Krakowską 4 na wernisaż wystawy pt. Pracownia 0,04. Na wystawie prezentowane będą prace z pracowni grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego powstałe pod opieką dr. Bartłomieja Trzosa i mgr Michała Krawca. Wystawę będzie można oglądać do 10.12.2017 r.

Pracownia 0,04 usytuowana jest na parterze Wydziału Sztuki UO. Jest jedną z 4 pracowni grafiki warsztatowej, w której studenci mają możliwość poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu szeroko pojętych sztuk graficznych. Tu właśnie dowiadują się czym jest gęstość siatki, liniatura rastra, czas naświetlania, wywabianie “duchów”. Tu dowiadują się że grafika może być kolorowa, z malarskim gestem, skontrastowana fotograficznym rastrem i wyszukaną ilustracyjną linią, bądź bardziej poszukującym, ekspresyjnym rysunkiem. W pracowni 0,04 realizowane są dyplomy licencjackie i magisterskie z Grafiki, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem różnorodności, jakością artystyczną jak i warsztatową, która jest wynikiem otwartych dyskusji w ramach niczym nie zakłóconego kontaktu z pracownikami pracowni dr Bartłomiejem Trzosem oraz mgr Michałem Krawcem. W pracowni 0,04 realizowane są również warsztaty a produkty będące efektem działań warsztatowych nierzadko dojrzeć można na garderobie przechodniów naszego miasta (koszulki, torby). Wystawa ma charakter przeglądowy, na której prezentowane są grafiki różnych autorów z różnych lat.

autorzy prac prezentowanych na wystawie:
Marta Balsam, Natalia Chosińska, Mateusz Czachor, Maria Dwojak, Lera Dakhovich, Bartek Karwat, Patrycja Kostyra, Olha Koval, Martyna Kowalska, Małgorzata Łabędź, Szymon Maksimczuk, Natalia Nosova, Kaja Olejniczak, Michał Przyszlak, Valeria Pyzina, Maryna Siemtsova, Marta Sikorska , Monika Szczypel, Klaudia Woźniak, Anastasiia Zadrozhina, Sonia Zając