Plan zajęć

godziny dyżurów dydaktycznych

semestr zimowy 2020/2021

dyżur dyrektorski – dr hab. Magdalena Hlawacz 

prof. Marian Molenda

prof. Edward Syty

dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO

dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO

dr hab. Monika Kamińska, prof. UO

dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO

dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO

dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO

dr Ignacy Nowodworski

dr Witold Pichurski

dr Paulina Ptaszyńska

dr Edward Szczapow

mgr Krzysztof Kowalski

mgr Michał Krawiec

mgr Marcin Marciniak

mgr Michał Misiura

 

Kalendarz akademicki 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

Dzień adaptacyjny: 30.09.2020

Inauguracja roku: 06.10.2020

Święto Uniwersytetu: 10.03.2020

Semestr zimowy

01.10.2020 – 02.02.2021
okres zajęć dydaktycznych

02.11.2020
dzień wolny od zajęć

24.12.2020 – 08.01.2021
przerwa świąteczna

03.02.2021 – 16.02.2021
sesja egzaminacyjna, w tym:

03.02.2021
egzamin z języka obcego

17.02.2021 – 23.02.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa

24.02.2021 – 28.02.2021
przerwa międzysemestralna

W dniu Inauguracji oraz w Święto Uniwersytetu przewidujemy tylko godziny rektorskie.

02.02.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na środę.

Do 01.03.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

Semestr letni

01.03.2021 – 24.06.2021
okres zajęć dydaktycznych

01.04.2021 – 06.04.2021
przerwa świąteczna

04.06.2021
dzień wolny od zajęć

25.06.2021 – 08.07.2021
sesja egzaminacyjna, w tym:

25.06.2021
egzamin z języka obcego

01.09.2021 – 14.09.2021
egzaminacyjna sesja poprawkowa, w tym:

01.09.2021
egzamin poprawkowy z języka obcego

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.

16.06.2021 (środa) zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego na czwartek.

22.06.2021 (wtorek) – zajęcia będą się odbywały według planu przewidzianego przewidziane na piątek.

23 i 24.06.2021 będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia, które będą wolne z powodu Piastonaliów.

15.09.2021 – 30.09.2021 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2020/2021.

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Dzień adaptacyjny:
30 września 2019 r.

Inauguracja roku:
04 października 2019 r.

Święto Uniwersytetu:
10 marca 2020 r.

Do 02.03.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

Semestr zimowy

01.10.2019 – 27.01.2020
okres zajęć dydaktycznych

23.12.2019 – 06.01.2020
przerwa świąteczna

28.01.2020 – 10.02.2020
sesja egzaminacyjna, w tym:
28.01.2020 – egzamin z języka obcego

11.02.2020 – 17.02.2020
zimowa sesja poprawkowa

18.02.2020 – 28.02.2020
przerwa międzysemestralna

Semestr letni

01.03.2020 – 30.09.2020
okres zajęć dydaktycznych

09.04.2020 – 14.04.2020
przerwa świąteczna

12.06.2020
dzień wolny od zajęć

22.06.2020 – 31.07.2020
sesja egzaminacyjna, w tym:
22.06.2020 – 23.06.2020 egzamin z języka obcego

01.08.2020 – 31.08.2020 przerwa wakacyjna

01.09.2020 – 30.09.2020
sesja poprawkowa, w tym:
01.09.2020 – 02.09.2020 egzamin poprawkowy z języka obcego

30.09.2020 – 15.10.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku
akademickiego 2019/2020.

W dniu Inauguracji oraz Święta Uniwersytetu przewidywane są godziny rektorskie.

do początku roku akademickiego:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)