Plan zajęć
semestr letni 2022/2023

do letniej sesji egzaminacyjnej pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kalendarz akademicki 2022/2023

Dzień adaptacyjny: 30.09.2022 (piątek)
Inauguracja roku: 04.10.2022 (wtorek)
Święto Uniwersytetu: 10.03.2023 (piątek)

W dniu inauguracji roku akademickiego oraz w dniu Święta Uniwersytetu przewidziane są godziny rektorskie na czas uroczystości.

SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 01.10.2022–01.02.2023
Dzień wolny od zajęć: 31.10.2022
Przerwa świąteczna: 24.12.2022–08.01.2023
Sesja egzaminacyjna 02.02.2023–15.02.2023

Egzamin z języka obcego: 02.02.2023

Zimowa sesja poprawkowa: 16.02.2023–22.02.2023
Przerwa międzysemestralna: 23.02.2023–28.02.2023

 

01.02.2023 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.

Do 01.03.2023 – termin na podjęcie wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru

zimowego.

SEMESTR LETNI

Okres zajęć dydaktycznych: 01.03.2023–28.06.2023
Przerwa świąteczna: 06.04.2023–11.04.2023
Dzień wolny od zajęć: 02.05.2023
Dzień wolny od zajęć: 09.06.2023
Sesja egzaminacyjna: 29.06.2023–12.07.2023

Egzamin z języka obcego: 29.06.2023

Sesja poprawkowa 01.09.2023–14.09.2023

 

Egzamin poprawkowy z języka obcego 14.09.2023

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora po uzgodnieniach pomiędzy

 
Samorządami Studentów UO i PO na początku semestru letniego.
 
01.03.2023 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na wtorek.
27–28.06.2023 (wtorek i środa) – będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na dni tygodnia
wolne z powodu Piastonaliów.
 
Do 30.09.2023 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku
akademickiego 2022/2023.