W związku ze śmiercią naszego studenta Konrada Bibika ogłaszam godziny dziekańskie 10 maja od godz. 8:00 do 12:00
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 10.05 o godz. 10.00 na cmentarzu komunalnym w Kolonii Gosławickiej w Opolu.

Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska prof.UO