30 sierpnia 2016 rusza tegoroczna edycja projektu Crossborder International Network of History and Art. W tym roku w nowej formule jako FreedomBus – Mobile Laboratory For culture and Interdisciplinary Education będący kulturalno-edukacyjnym laboratorium na kołach. Planowo w ciągu dwóch lat (2016-2017), w dwóch etapach, uczestnicy przejadą ponad 3000km odwiedzając miasta i ośrodki kulturalno-naukowe Europy Środkowej miedzy innymi Kraków, Berlin i Trier. Udział w projekcie weźmie ponad 80 studentów, naukowców i artystów z 28 krajów. W ramach projektu odbędą się liczne warsztaty, laboratoria, wykłady i spotkania z zakresu sztuki, designu, architektury, rękodzieła, muzyki, teatru, filmu, socjologi, historii, historii sztuki i psychologii.
Celem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie więzi międzygeneracyjnych, rozwijanie europejskiej świadomości obywatelskiej, rozbudzanie wrażliwości, międzyludzkiej solidarności oraz wzmacnianie szacunku dla godności osobistej, wolności, demokracji, równości i integralności praw człowieka.

Projekt FreedomBus 2016 rozpocznie się 30 sierpnia w Krakowie, a zakończy 14 września w Trier.

Organizatorami tegorocznego etapu projektu są Hochschule Trier, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

FreedomBus program projektu.