ERASMUS+

REKRUTACJA DO PROGRAMU
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zapraszamy studentów Wydziału Sztuki UO do zgłaszania się do wyjazdów
na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w przyszłym roku akademickim.
Rekrutacja trwa do środy, 30 marca 2018 roku.

Wszystkich chętnych prosimy o:
1. Elektroniczne wypełnienie wniosku wyjazdowego (dostępnego w załączeniu
lub do pobrania na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl)
2. Nadesłanie zgłoszenia na adres mhlawacz@uni.opole.pl i umówienie się na rozmowę
kwalifikacyjną z koordynatorem wydziałowym Magdaleną Hlawacz (tel. +48 501 577 666)
w terminie do 22 marca 2018 roku

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dofinansowywane miesięcznym stypendium
(stawki stypendiów na stronie programu) dla wyrównania kosztów życia za granicą.

Wydział Sztuki UO ma obecnie podpisane umowy z następującymi uczelniami:
Universitat de Barcelona, Hiszpania
Universidade do Porto, Portugalia
Accademia Di Belle Arti Di Carrara, Włochy
Hochschule Trier, Niemcy
Ostravska Univerzita, Czechy
Silesian University of Opava, Czechy
Hasan Kalyoncu University, Turcja
Goce Dolcev University of Stip, Macedonia