od 1 do 16 sierpnia informacje na temat rekrutacji udziela Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich tel. 77 452 7397 lub 77 452 7398
 
 

Rekrutacja na studia licencjackie (I stopnia)

11/07/2019

9:00

egzamin praktyczny z rysunku (5-godzinne studium postaci)

brystol 100×70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki lub klipsy do przymocowania brystolu na desce

12/07/2019

9:00

egzamin praktyczny z malarstwa (5-godzinne studium martwej natury)

zagruntowane podobrazie 100×70 cm (blejtram, karton, płyta), farby akrylowe, gwasze, tempery lub inne, pędzle, pojemnik na wodę

13:00

rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów ze starą maturą i cudzoziemców)

plik pdf z portfolio, teczka z wyselekcjonowanymi, najlepszymi pracami w różnych technikach

 

Rekrutacja dodatkowa – studia licencjackie (I stopnia)
19/09/2019 9:00 egzamin praktyczny z rysunku (5-godzinne studium postaci) brystol 100×70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki lub klipsy do przymocowania brystolu na desce
20/09/2019 9:00 egzamin praktyczny z malarstwa (5-godzinne studium martwej natury) zagruntowane podobrazie 100×70 cm (blejtram, karton, płyta), farby akrylowe, gwasze, tempery lub inne, pędzle, pojemnik na wodę
13:00 rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów ze starą maturą i cudzoziemców) plik pdf z portfolio, teczka z wyselekcjonowanymi, najlepszymi pracami w różnych technikach


Egzaminy i rozmowy odbywają się w Collegium Artium (ul. Wrocławska 4, Opole) w salach 2.01, 2.03, 2.08 (część praktyczna) oraz w salach 1.05, 1.09 (rozmowy i przeglądy prac).

 

Punktacja rankingowa dla osób z “nową maturą” na studia I stopnia
egzamin praktyczny 10–100 pkt.  x 0,7
przedmiot maturalny (historia sztuki lub historia lub język polski lub język obcy),
dający najwięcej punktów (wybierana jest ocena tylko z jednego poziomu)
część pisemna poziom podst. %  x 0,2
poziom rozsz. %  x 0,3
Punktacja rankingowa dla osób ze “starą maturą” na studia I stopnia
egzamin praktyczny 10–100 pkt.  x 0,7
rozmowa kwalifikacyjna 10–100 pkt.  x 0,3

 

Jeśli:
– masz umiejętności potrzebne do realizowania własnych koncepcji artystycznych,
– umiesz świadomie dokonać wyboru techniki oraz sprawnie się nią posługiwać,
– potrafisz świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego,
– orientujesz się w środkach ekspresji i umiejętnościach warsztatowych pokrewnych dyscyplin,
– znasz podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych,

a przy tym:
– chcesz nauczyć się jeszcze więcej od najlepszych praktyków,
– poznać nowych ludzi, nowe miejsca i przedsięwzięcia w najróżniejszej skali,
– uczestniczyć w międzynarodowych projektach i wymianach,
– studiować na klimatycznym Zaodrzu, w pięknym i przyjaznym Opolu,

zapraszamy na nasze studia!

 

Rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia)
18/07/2019 9:00 egzamin praktyczny z rysunku (5-godzinne studium postaci) – 10–100 pkt (50% oceny) brystol 100×70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki lub klipsy do przymocowania brystolu na desce
19/07/2019 9:00 rozmowa i przegląd prac  – 10–100 pkt (50% oceny) plik pdf z portfolio, teczka z wyselekcjonowanymi,
najlepszymi pracami w różnych technikach

 

Rekrutacja dodatkowa – studia magisterskie (II stopnia)
19/09/2019 9:00 egzamin praktyczny z rysunku (5-godzinne studium postaci)  – 10–100 pkt (50% oceny) brystol 100×70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki lub klipsy do przymocowania brystolu na desce
20/09/2019 9:00 rozmowa i przegląd prac  – 10–100 pkt (50% oceny) plik pdf z portfolio, teczka z wyselekcjonowanymi, najlepszymi pracami w różnych technikach

 

Egzaminy i rozmowy odbywają się w Collegium Artium (ul. Wrocławska 4, Opole) w salach 2.01, 2.03, 2.08 (część praktyczna) oraz w salach 1.05, 1.09 (rozmowy i przeglądy prac).

 

Kandydaci, którzy na studiach I stopnia lub poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne nie uzyskali części kompetencji typowych dla absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, mogą podjąć na tym kierunku studia II stopnia, o ile uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 pkt ECTS.