Egzaminy i rekrutacja

Terminy egzaminów 2017:

Egzaminy dla kandydatów na studia I stopnia
10.07.2017, godz. 9:00 – Egzamin praktyczny z rysunku
10.07.2017, godz. 13:00 – Rozmowa kwalifikacyjna (dotyczy kandydatów ze starą maturą i cudzoziemców)
11.07.2017, godz. 9:00 – Egzamin praktyczny z malarstwa

Egzaminy dla kandydatów na studia II stopnia
18.07.2017, godz. 9:00 – Egzamin praktyczny z rysunku
19.07.2017, godz. 9:00 – Rozmowa i przegląd prac

 

Rekrutacja uzupełniająca

Egzaminy dla kandydatów na studia I stopnia
20.09.2017, godz. 9.00 – Egzamin praktyczny z rysunku
21.09.2017, godz. 9.00 – Egzamin praktyczny z malarstwa, rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów ze starą maturą

Egzaminy dla kandydatów na studia II stopnia
20.09.2017, godz. 9.00 – Egzamin praktyczny z rysunku
21.09.2017, godz. 9.00 – Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac (na studia II stopnia)

Wymagania

Studia I stopnia

Kandydaci z „nową maturą”

Wymagania rekrutacyjne: konkurs świadectw i egzamin praktyczny.

Lp.

Egzamin maturalny

Waga

PRZEDMIOT

CZĘŚĆ

% PKT

1

egzamin praktyczny

0,7

2

przedmiot do wyboru

Pisemna

poziom podstawowy

0,2

poziom rozszerzony

0,3

 

Uwzględniany jest jeden z przedmiotów (do wyboru), który daje największą liczbę punktów: historia sztuki, historia, język polski lub język obcy.

Uwaga: kandydat wybiera ocenę tylko z jednego poziomu.

Egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa są sprawdzianem wrażliwości estetycznej
i praktycznych umiejętności plastycznych:

  • rysunek (5-godzinne studium postaci)
  • malarstwo (5-godzinne studium martwej natury)

Na egzamin należy przynieść ze sobą materiały niezbędne do realizacji zadania (rysunek: brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki;

malarstwo: zagruntowane podobrazie 100 x 70 cm, zalecane farby akrylowe, gwasze, tempery lub inne, pędzle, pojemnik na wodę).

 

Kandydaci ze „starą maturą”

Wymagania rekrutacyjne: egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna z wybranych zagadnień z historii sztuki i kultury.

 

Lp.

Jednostka kwalifikacyjna

Waga

1

egzamin praktyczny

0,7

2

rozmowa kwalifikacyjna

0,3

 

Studia II stopnia

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):
Program edukacyjny kierowany jest do absolwentów studiów I stopnia. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Kandydat powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje:
– dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych,
– potrafi świadomie i samodzielnie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego z zakresu studiowanych dyscyplin artystycznych,
– potrafi świadomie dokonać wyboru właściwej techniki oraz sprawnie się nią posługiwać w trakcie realizacji projektów artystycznych,
– posiada umiejętności warsztatowe i doświadczenie pozwalające na swobodną realizację indywidualnych projektów artystycznych z zakresu studiowanych dyscyplin,
– posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych,
– zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych.
UWAGA
Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się poza formalnego i nieformalnego) nie uzyskał części ww. kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.
Wymagania rekrutacyjne:

Egzamin z rysunk i przegląd prac z rozmową kwalifikacyjną:

LP. Jednostka kwalifikacyjna i waga
1 egzamin z rysunku* 0,5
2 przegląd prac i rozmowa kwalifikacyjna** 0,5
* Egzamin z rysunku
– 5 godzinne (godziny lekcyjne) studium postaci. Na egzamin należy ze sobą przynieść następujace materiały: brystol 100 x 70 cm, ołówki różnej twardości, pinezki.
** Przegląd prac:
– kandydat przynosi i prezentuje 10 rysunków i 10 prac z różnych dyscyplin plastycznych prezentujących możliwości kandydata (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, multimedia, fotografia, struktury wizualne, projektowanie graficzne, instalacja itp.). Dodatkowo kandydat może zaprezentować prace, a także dokumentacje prac w cyfrowym zapisie,
– rozmowa kwalifikacyjna: wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury.

Wszystkie egzaminy odbywają się w budynku Wydziału Sztuki przy ul. Wrocławskiej 4 w Opolu

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close