STUDIA I STOPNIA

I tura naboru na I stopień studiów

19.04.2021 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
1213.07.2021 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców
12.07.2021 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio*
14.07.2021 godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
16.07.2021 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
26.07.2021 ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

II tura naboru na I stopień studiów

17.07.2021 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
15.09.2021 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio*
21.09.2021 godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
2021.09.2021 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców
27.09.2021 ostateczny termin zakończenia rekrutacji i ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na I stopień studiów

17.07.2021–23.07.2021 r. komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 12.00 w sobotę
23.07.2021 do godz. 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na I stopień studiów

22.09.2021–24.09.2021 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku 

Wymagania rekrutacyjne (kandydaci z nową i starą maturą): przegląd cyfrowej dokumentacji prac

LP. Jednostka kwalifikacyjna   Waga
1 przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1

* Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.):

 • prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.)
 • prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, maksimum 15 szt.)
 • notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.  

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików.

 • nota biograficzna w formacie PDF
 • plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. (wymiar dłuższego boku) 
 • pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280×720 lub FullHD 1920×1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB

STUDIA II STOPNIA

I tura naboru na II stopień studiów

19.04.2021 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
13.07.2021 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców
16.07.2021 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio*
19.07.2021 godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
20.07.2021 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
29.07.2021 ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

II tura naboru na II stopień studiów 

21.07.2021 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
21.09.2021 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców
23.09.2021 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio*
24.09.2021 godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
24.09.2021 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
11.10.2021 ostateczny termin zakończenia rekrutacji i ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na II stopień studiów

21.07.2021–27.07.2021 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 12.00 w sobotę.
28.07.2021 do godz. 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na II stopień studiów

25.09.2021–10.10.2021 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku

 

Kandydaci, którzy na studiach I stopnia lub poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne nie uzyskali części kompetencji typowych dla absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, mogą podjąć na tym kierunku studia II stopnia, o ile uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 pkt ECTS.

Wymagania rekrutacyjne: przegląd cyfrowej dokumentacji prac

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga
1 przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1

*Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.):

 • prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.)
 • prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, maksimum 15 szt.)
 • notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.  

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików.

 • nota biograficzna w formacie PDF
 • plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. (wymiar dłuższego boku) 
 • pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280×720 lub FullHD 1920×1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB