STUDIA I STOPNIA

I tura naboru na I stopień studiów

19.04.202 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
11.07.2022 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.*
13.07.2022 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców (przeprowadza Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich)
14.07.2022 godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
15.07.2022 po godzinie 13.00 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
do 29.07.2022 ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

II tura naboru na I stopień studiów

16.07.2022 rozpoczęcie rejestracji kandydatów
12.09.2022 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.* 
20.09.2022 godz.9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
21.09.2022 po godzinie 13.00 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia 
21.09.2022 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców (przeprowadza Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich)
28.09.2022 ostateczny termin zakończenia rekrutacji

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na I stopień studiów

16.07.2022–25.07.2022 r. komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku
25.07.2022 do godz. 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na I stopień studiów

22.09.2022–28.09.2022 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. 

STUDIA II STOPNIA

I tura naboru na II stopień studiów

19.04.2022–15.07.2022 rejestracja kandydatów i wpłacania opłaty rekrutacyjnej
13.07.2022 egzamin z języka polskiego i angielskiego dla obcokrajowców (przeprowadza Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich)
15.07.2022 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.*
19.07.2022 godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio
20.07.2022 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
do 02.08.2022 ogłoszenie listy przyjętych na studia

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

II tura naboru na II stopień studiów 

21.07.2022 rozpoczęcie rejestracji kandydatów i wpłacenie opłaty rekrutacyjnej
12.09.2022 ostateczny termin rejestracji i składania portfolio.*
22.09.2022 godz. 9.00 posiedzenie komisji rekrutacyjnej i ocena portfolio.
23.09.2022 ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia
07.10.2022 ostateczny termin zakończenia rekrutacji

* portfolio składa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Terminy składania dokumentacji i dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Po zakwalifikowaniu się na studia, kandydat składa wymagane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Sztuki, ul. Wrocławska 4, I piętro, pokój 1.15, w terminach i godzinach:

Dla I tury naboru na II stopień studiów

23.07.2022–29.07.2022 r. komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
29.07.2022 do godz. 15.00 ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy też dokumentów nadesłanych pocztą)

Dla II tury naboru na II stopień studiów

24.09.2022–07.10.2022 komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

 

Kandydaci, którzy na studiach I stopnia lub poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne nie uzyskali części kompetencji typowych dla absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, mogą podjąć na tym kierunku studia II stopnia, o ile uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 pkt ECTS.

Wymagania rekrutacyjne (kandydaci z nową i starą maturą): przegląd cyfrowej dokumentacji prac

LP. Jednostka kwalifikacyjna   Waga
1 przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1

* Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.):

 • prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.)
 • prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, maksimum 15 szt.)
 • notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.  

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików.

 • nota biograficzna w formacie PDF
 • plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. (wymiar dłuższego boku) 
 • pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280×720 lub FullHD 1920×1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB

Wymagania rekrutacyjne: przegląd cyfrowej dokumentacji prac

LP. Jednostka kwalifikacyjna Waga
1 przegląd cyfrowej dokumentacji prac* 1

*Przegląd cyfrowej dokumentacji prac ma na celu sprawdzenie wrażliwości estetycznej i praktycznych umiejętności plastycznych:

Cyfrowa dokumentacja prac winna zawierać (sumarycznie min. 15 szt., max 30 szt.):

 • prac z zakresu rysunku lub malarstwa (minimum 5 szt., maksimum 15 szt.)
 • prac z zakresu innych dyscyplin np: grafika, grafika cyfrowa, fotografia, projektowanie graficzne, rzeźba, animacja, wideo i inne. (bez określonego minimum, maksimum 15 szt.)
 • notkę biograficzną zawierającą informacje kontaktowe, informacje o dotychczasowej edukacji, krótkie resume opisujące zainteresowania artystyczne. Nota może (nie musi) zawierać również linki do autorskich galerii on-line lub stron www.  

Cyfrowa dokumentacja prac – informacje techniczne dotyczące plików.

 • nota biograficzna w formacie PDF
 • plik graficzne w formacie JPG lub PNG w rozmiarze min. 2000 piks., max. 3000 piks. (wymiar dłuższego boku) 
 • pliki wideo w formacie MPEG4 (H.264) w rozdzielczości HD 1280×720 lub FullHD 1920×1080 o łącznej objętości nie większej niż 200MB