Dziekanat

Godziny przyjmowania studentów:
pn., śr., pt.: 11:00–14:00
wt.: 11.00–13.00

czw.: dziekanat nieczynny

Dyżury dziekana dr hab. Bartosza Posackiego, prof. UO
dla studentów w semestrze letnim 2020/2021
wt. 9:30–11:00
czw. 11:30–13:00

mgr Anna Lubczyńska, pok.1.17
e-mail: alubczynska@uni.opole.pl
e-mail: dziekanatwsz@uni.opole.pl
tel. + 48 774030059 / wew. 6929