W związku z Zarządzeniem nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego, wprowadzamy dyżury pracy w celu sprawnego funkcjonowania sekretariatu oraz dziekanatu Wydziału Sztuki...