Od 3 lipca trwają wystawy dyplomowe studentów Instytutu Sztuki UO pod wspólnym tytułem Dyplomy 2014. Jak co roku prace można oglądać w trzech miejscach; Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu (3-20 lipca), Urzędzie Marszałkowskim w Opolu (3-30 lipca) oraz w Studenckim Centrum Kultury (22 lipca – 30 października). Tegoroczna wysatwa obejmuje prace zarówno studentów studiów licencjackich jak i magisterskich z zakresu: malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, multimediów, projektowania graficznego i intermediów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.