Sztuka zrównoważona – warsztaty z tworzenia prac niematerialnych i nietrwałych. Kształtowanie społecznej świadomości poprzez idee, proces i działanie.

Czy sztuka polega jedynie wytwarzaniu luksusowych dóbr materialnych czy może jest raczej aktywnością, która pozwala mierzyć się z problemami współczesności? Jaki wpływ ma sztuka na to, że współczesna epoka geologiczna nazywana jest antropocenem i co to w ogóle znaczy? Czy zadaniem artystki jest tworzenie kunsztownych przedmiotów czy może próba zmiany świadomości i działanie na rzecz lepszego jutra? 

Jeśli działanie w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska jest dla ciebie ważne weź udział w warsztatach CreaLab: creative workshops for sustainability.

 

Warsztaty poprowadzi Nina Adelajda Olczak – artystka wizualna, która zajmuje się tzw. sustainable art czyli działaniami artystycznymi odpowiadającymi na potrzeby zrównoważonego rozwoju. W ramach całodniowych warsztatów zapozna ona uczestniczki i uczestników ze sztuką angażującą się w problemy ekologiczne oraz ze swoimi praktykami i doświadczeniami. Artystka opowie o sposobach tworzenia sztuki zrównoważonej. Następnie omówione zostaną praktyki i działania możliwe do podjęcia podczas warsztatów. Osoby biorące udział w warsztatach będą miały okazję samodzielnie stworzyć prace wpisujące się w tę tematykę.

Podczas spotkania badaczki z uniwersytetu w Walencji Cristina Portalés i Mar Gaitán zaprezentują internetową platformę Product Map. Całość zakończy się wewnętrznym pokazem warsztatowym. Spośród stworzonych prac wybrana zostanie najciekawsza, która zostanie zaprezentowana w ramach wystawy w Walencji w 2023 roku. Autor lub autorka danej pracy będzie miał/a możliwość podróży.

Czas:
18 października 2022, 10.00–18.00/19.00

Miejsce:
Wydział Sztuki UO, ul. Wrocławska 4, sala 1.05

Plan warsztatów:
10–12.00 Wprowadzenie, wykład i dyskusja
12–14.00 Praca w terenie i omówienie zebranego materiału
14–15.00 Przerwa
15–18.00 Spotkanie z badaczkami z Walencji, indywidualna praca, prezentacja koncepcji

Jak się przygotować:
Potrzebne materiały oraz wiedza zostaną zapewnione przez organizatorów. Będziemy pracować z materiałami organicznymi, znalezionymi oraz odzyskanymi. Świat jest pełen obiektów – nie trzeba dodawać nowych;)

CreaLab to międzynarodowy projekt w ramach którego badaczki z uniwersytetów w Opolu, Palermo oraz Walencji wraz z dizajnerami oraz artystkami i grupami studenckim pracują nad tematami migracji, ekologii i tożsamości płciowej. Projekt zakłada realizację międzynarodowego spotkania online, trzech warsztatów mistrzowskich oraz wystaw międzynarodowych, które odbędą się w siedzibach organizatorów.

https://www.uv.es/crealab/#home 

 

Nina Adelajda Olczak performerka, artystka nowych mediów, rewolucjonistka, joginka. Zajmująca się performansem, eksperymentalnym filmem, instalacją oraz video. W swoich działaniach odnosi się do rewolucji społecznej, aktywizmu artystycznego oraz do idei zrównoważonego rozwoju. Od 2015 roku pod pseudonimem Artist Coach oferuje zrównoważone rozwiązania życiowe dla współczesnych artystów, oferując m.i.n. jogę dla miłośników sztuki czy medytację w muzeum. Autorka Manewrów Rewolucyjnych – Performerskich Obozów trenujących wrażliwość obywatelską za pomocą środków artystycznych.