Konsultacje prac!

Zastanawiasz się jakie są mocne strony Twojej twórczości, a co można jeszcze poprawić? Chciałbyś porozmawiać z kimś o konkretnej specjalizacji i skonsultować dotychczasowe działania w tej materii? A może najzwyczajniej w świecie chcesz się upewnić, że jesteś gotowy na studia na naszym wydziale? Pokaż nam swoje prace, a my chętnie porozmawiamy z Tobą podczas zdalnych konsultacji.

Krok po kroku jak to wygląda:

1. Zgłoś się!

do 28 maja wyślij na sztuka@uni.opole.pl poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail, na który chcesz otrzymać informację o spotkaniu (oraz link w dniu konsultacji)
 • Link do portfolio lub galerii online (np. behance, instagram, www) lub pliki z pracami do pobrania przez wetransfer.com
 • Informację czy potrzebujesz ogólnej konsultacji czy interesuje Cię konkretny przedmiot
 • Prośby/uwagi – jeśli masz jakieś

2. Poczekaj na informację zwrotną!

 • najpierw otrzymasz wiadomość o przyjęciu zgłoszenia
 • 29.05 przyjdzie informacja o godzinie spotkania, które odbędzie się w sobotę
 • 30.05 na chwilę przed umówioną godziną dostaniesz link do spotkania na Skype (wersja online, nie trzeba instalować programu)

3. Dołącz do spotkania!

 • Kliknij w link z maila i rozpocznij konsultacje. Proste! Pamiętaj, żeby wcześniej sprawdzić swój mikrofon i kamerę!

Do zobaczenia!

 


 

Artworks consultations!

Are you wondering what are your strong sides, and what you should work on? Would you like to talk to someone with particular specification and consult your artworks from that field? Maybe you’d just like to make sure that you’re ready to start studying at our university? Show us your artworks, and we will happily talk to you during our online consultations.

Step by step instructions:

1. Apply!

Until the 28th of May send all the information listed below to our email address sztuka@uni.opole.pl

 • first name and surname
 • your email address that you would like us to reply to (and receive a link on the day of the consultation)
 • a link to your portfolio or online gallery (eg bechance, instagram, www) or files with artworks to download through wetransfer.com
 • an information if you need an overall consultation or if you’re interested in some area in particular
 • other requests if you have any

2. Wait for a reply!

 • first you’ll receive a message confirming your application
 • on 29.05 you’ll get an information about the exact time of the meeting that will be held on Saturday
 • 30.05 a few minutes before the appointed hour you will receive a link to a Skype meeting (online version, you don’t have to download the program)

3. Join the meeting!

 • Click the link from our email and start the consultations. Its easy! Just remember to check your microphone and webcam beforehand.

 


 

Консультація робіт!

(Консультації можливі польською, англійською або російською мовами)

Задумуєшся над ти, які сторони твоєї творчості сильніші? Хотів/ла б Поговорити з кимось про конкретну спеціальність і отримати консультацію по цій сфері? А може хочеш впевнитись, що готовий/ва навчатися у нашому відділі мистецтв? Покажи нам свої роботи, а ми з задоволенням поговоримо з Тобою на онлайн консультаціях.

1. Як це виглядає крок за кроком:

До 28 травня надішли лист-зголошення на пошту sztuka@uni.opole.pl з наступною інформацією:

 • Ім’я та прізвище
 • Електронну адресу, на яку хочеш отримувати інформацію про зустріч (або посилання в день консультації)
 • Посилання на портфоліо або онлайн галереї (наприклад: behance, instagram, інтернет-сторінка) або файли з роботами для звантаження через wetransfer.com
 • Інформації що до потреби загальної консультації чи конкретного предмету
 • Прохання/зауваження — якщо маєш

2. Зачекай на зворотню інформацію.

 • Спочатку отримаєш лист з інформацією про обробку твоєї заявки
 • 29.05 дістанеш інформацію про час консультації, яка відбудеться в суботу
 • 30.05 за кілька хвилин перед домовленою консультацією Натисни на посилання онлайн зустрічі в Скайп (версія онлайн — не потрібно встановлювати програму)

3. Долучись до онлайн зустрічі

 • Натисни на посилання з мейла і почни зустріч. Легко! Пам’ятай про перевірку камери та мікрофону!

До зустрічі!